V petek sta Nacionalni inštitut za javno zdravje – Območna enota Maribor in Zdravstveni dom Ormož pripravila okroglo mizo z naslovom »Kaj lahko v Ormožu s širšo okolico še naredimo za višjo odzivnost v programu SVIT?«. Odgovore so iskali zdravstveni delavci in zainteresirana javnost:

Glavni namen okrogle mize je bil iskanje odgovorov na vprašanje »Kaj lahko v Ormožu s širšo okolico še naredimo za višjo odzivnost v programu SVIT?«. Statistika kaže, da se na območju Ormoža na program SVIT odziva 61,58 odstotka prebivalcev starih od 50 do 74 let, na območju Središča ob Dravi 65,95 in na območju Svetega Tomaža 70,67 odstotka. Res, da podatki pomenijo, da se je od leta 2010 do danes odzivnost povečala od 20 do 30 odstotka; še vedno pa je to premalo glede na to, KAJ preventivni zdravstveni program SVIT prinaša. Program SVIT je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki. Ta pa je v Sloveniji velik zdravstveni problem in je drugi najpogostejši rak.

“Gre za zdravje državljanov. In Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) kot osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije , na vse načine skrbi za ozaveščanje prebivalstva”, je dejala predstojnica NIJZ OE Maribor asist. Olivera Stanojević Jerković, dr.med.spec. Tako je tudi okrogla miza v Ormožu bila organizirana v tem smislu. Udeleženci so ugotavljali, kaj je vzrok, da je odzivnost tako nizka; zakaj se ženske bolj odzivajo kot moški, ključno vprašanje pa je bilo, kako so na območju občine Sveti Tomaž le uspeli doseči več kot 70-odstotno odzivnost. Zasluge so pripisali tudi županu Mirku Cvetku, ki pove, da občina rada sodeluje z ormoškim zdravstvenim domom in se z veseljem odzove na ponujene – različne predstavitve preventivnih zdravstvenih programov, ter o takšnih in podobnih aktivnostih tudi z letaki obvešča vsa gospodinjstva. Tako so Mirka Cvetka razglasili za ambasadorja programa SVIT. Niso pa pozabili na upokojeno višjo medicinsko sestro Cilko Špindler, ki je prva ambasadorka programa SVIT v Ormožu in zaslužna, da je tako v Ormožu kot v okolici program SVIT dobil na veljavi in pridobil na odzivnosti občanov. Je pa okrogla miza bila tudi priložnost, da izpostavijo še nekaj drugih aktivistov, ki so pripomogli k ozaveščanju prebivalstva, med temi so se zahvalili tudi zdravnici, specialistki družinske medicine Alenki Simonič in višji medicinski sestri Pavli Govedič, vodji Centra za krepitev zdravja v ormoškem zdravstvenem domu (na fotografiji).