Policisti policijske postaje Ormož so ob opravljanju rednih nalog v času od 7:00 ure, dne 23. 4. 2013 do 7:00 ure dne 24. 4. 2013, obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:

TOREK 23. 4. 2013

Ob 12:40 uri so izven naselja Mihovci pri Veliki Nedelji obravnavali prometno nesrečo I. kategorije med voznico osebnega avtomobila in voznikom kmetijskega traktorja. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve določil Zakona o prevozih v cestnem prometu.

Ob 13:49 uri so izven naselja Mihovci pri Veliki Nedelji začasno odvzeli vozniško dovoljenje vozniku kmetijskega traktorja, kateri je imel 0.52 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Ob 02:15 uri so v Šalovcih obravnavali tatvino prenosnega računalnika, kjer je neznani storilec iz odprte hiše odtujil prenosni računalnik. Policisti bomo v tej zvezi na okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Ob 02.58 uri so v Godenincih obravnavali sum nedovoljenega prestopa državne meje in poškodovanje mejne zapornice. V zvezi tega dogodka še zbiramo obvestila.

Napoved aktivnosti za četrtek dne 24. 4. 2013:

V časovnem obdobju od 23. 4. 2013 do 28. 4. 2013 bomo opravljali poostren nadzor nad kolesarji.

Zaradi lepega vremena v zadnjem času opažamo povečanje kolesarjev kot udeležencev v cestnem prometu. Da bi se kolesarji ter drugi udeleženci v prometu počutili varno, vam svetujemo, da kolesarji upoštevate naslednja pravila:

Kolesarji morajo za vožnjo uporabljati kolesarski pas, kolesarsko stezo ali kolesarsko pot. Kjer teh ni, smejo voziti po vozišču ceste, če prometna signalizacija tega izrecno ne prepoveduje. Pri tem morajo voziti čim bližje desnemu robu vozišča, vendar ne smejo zavzeti več kot 1 meter od roba vozišča.
Kolesarji, ki vozijo v skupini, morajo voziti drug za drugim.
Med vožnjo s kolesom je prepovedano;
spuščati iz rok krmilo kolesa,
dvigovati noge s pedal,
voditi, vleči ali potiskati druga vozila,
pustiti se vleči ali potiskati,
voziti predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji,
voziti druge osebe, razen če ta zakon ne določa drugače.

Če je kolesu dodano priklopno vozilo, mora biti vez med kolesom in priklopnim vozilom nameščena tako, da lahko kolesar obvlada kolo in priklopno vozilo. Širina priklopnega vozila ne sme presegati 1 meter.
Na priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, ni dovoljeno prevažati oseb.

Na kolesu je dovoljen prevoz otroka starega do 8 let, če je na kolesu pritrjen poseben sedež za otroka in je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, ki morajo biti prilagojene velikosti otroka. Sedež za otroka mora biti narejen tako:
da ustreza velikosti otroka,
da je trdno povezan s kolesom,
da je nameščen tako, da ne ovira voznika, mu ne zmanjšuje preglednosti in gibljivosti,
da onemogoča morebitne poškodbe otroka.

Kolesar lahko vozi osebo, starejšo od 8 let, le na kolesu posebne konstrukcije, ki omogoča varno vožnjo. Na kolesu posebne konstrukcije lahko vozi več oseb, vendar mora biti kolo konstruirano tako, da omogoča varno vožnjo več oseb. Takšno kolo mora imeti za vsako osebo poseben sedež, držalo za roke in pedala.
Voznik kolesa mora ponoči in ob zmanjšani vidljivosti uporabljati predpisane luči.

Parkirano kolo mora biti postavljeno tako, da ne more
pasti in da ne ovira prometa.

Na kolesu lahko vozi otroka mlajšega od 8 let le polnoletna oseba.
Oseba, mlajša od 14 let, ki vozi kolo, mora med vožnjo imeti na glavi pripeto kolesarsko zaščitno čelado. Enako velja tudi za osebo mlajšo od 14 let, ki se na kolesu vozi kot potnik.
Kolo v prometu mora izpolnjevati predpisane pogoje oz. mora imeti brezhibne predpisane naprave in opremo:
prednja in zadnja zavora,
bela luč za osvetljevanje ceste,
rdeča luč na zadnjem delu kolesa,
rdeči odsevniki zadaj,
rumeni odsevniki v pedalih,
zvonec,
bočni odsevniki.

Kolo ima pravico samostojno voziti v prometu na cesti otrok, star najmanj 8 let, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.
Otrok od 6 do 8 leta starosti in otrok do 14 leta, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe.

Prav tako se je v cestnem prometu povečalo število traktorjev v cestnem prometu, zato vam sporočamo nekaj osnovnim pravil glede vožnje traktorja v cestnem prometu;

Traktor naj vozi voznik, ki ima veljavno vozniško dovoljenje »F« kategorije
Traktor mora biti registriran, tehnično brezhiben s prižganimi in čistimi lučmi in odsevniki in ustrezno opremljen z rumeno rotacijsko lučjo, če je pripet priključek, ki je širši od traktorja.
Na traktorju se lahko prevaža le toliko oseb, kolikor je sedežev. Na traktorskih priključkih oseb ni dovoljeno prevažati.
Pri vključevanju v promet se morate prepričati, da je cesta prosta v zadostni razdalji, da bo vključevanje v promet varno.
Pri vožnji z neutrjenih površin (njiv) je treba kolesa vedno očistiti, da zemlja ali blato ne padata na cesto.
Onesnaženo cesto je potrebno takoj očistiti
Pri vožnji in delu s traktorjem spoštujte predpise s področja varstva pri delu.
PRIPRAVILA:
Aleš Meško, policist I
in Edvard Cvetko, komandir, višji policijski inšpektor II