Evropska komisija iz Bruslja si je v sklopu projekta LIVEDRAVA ogledala ureditve na območju ormoških lagun. Obiskovalci so nad postorjenim so bili navdušeni:

Septembra 2012 je DOPPS pričel z izvajanjem projekta LIVEDRAVA, ki ga preko finančnega mehanizma Life+ sofinancira EU. V okviru projekta, ki poteka do leta 2017 tako DOPPS nadaljuje z uresničevanjem zelene vizije prihodnosti za Ormoške lagune.

Zadali so si 3 poglavitne cilje: Ohranjanje bogate biotske pestrosti območja z aktivnim upravljanjem, za obiskovalca pristno doživetje narave, izobraževanje in nove razvojne priložnosti za lokalno skupnost, ter postaviti znanstvenoraziskovalni center.

Ormoške lagune so blizu 60 hektarjev veliko mokrišče, ki leži na območju rečnega ekosistema Drave ob Ormoškem jezeru. Mokrišče je izjemnega nacionalnega in mednarodnega pomena za številne ogrožene vrste ptic, to so v DOPPSU odkrili že pred desetletji.
Projekt z naslovom »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji« , imenovan LIVEDRAVA se izvaja na območju reke Drave – med Mariborom in Središčem ob Dravi. Vrednost projekta je 4.409.483 EUR (za ureditev ormoških lagun je bilo porabljenih okrog 500 tisoč evrov). Evropska unija prispevala 50% sredstev, zato si je izvajanje projekta v minulih dneh ogledala tudi evropska komisija.

Muriel Drukman – članica komisije EU, je dejala, da je Ormoški rezervat, eden najlepših, kar jih je videla v okviru projekta Livedrava. »Danes smo imeli priložnost, da ga vidimo in res sem vesela, da sem si lahko ogledala izvrsten rezultat tega projekta. Pravzaprav sem članica komisije, ki si ogleduje izvajanje projekta LIVE, pa ne samo v Sloveniji. Ogledujemo si, če je namen projekta dosežen, delamo selekcijo in preverjamo, če so sredstva za varstvo in ohranitev neokrnjene narave bila dejansko porabljena za svoj namen«, je pojasnila ob obisku v Ormoških lagunah.

»Tukaj imamo še veliko možnosti, sploh pa imamo še veliko načrtov«, pa je dejal dr.Damijan Denac – direktor DOPPSa, ki je spomnil, da je DOPPS lagune dobil v času procesa zapiranja tovarne sladkorja Ormož, ki je bil posledica reforme sladkornega sektorja v Evropski uniji. S tem se je izkazala priložnost, da območje lagun s svojo izjemno biotsko pestrostjo tudi v prihodnje ostane v službi varstva narave.

»Vodstvo tovarne je idejo podprlo, z njo pa se je strinjal tudi večinski lastnik – nizozemska korporacija Royal Cosun. Ta je 2. marca 2010 celotno območje bazenov podarila DOPPSu z namenom vzpostavitve naravnega rezervata«, je pojasnil nekdanji direktor TSO Ormož Jurij Dogša, ki si je lagune ogledal v spremstvu predstavnikov evropske komisije.

Sicer pa je rezervat že kar nekaj časa z urejeno infrastrukturo odprt za javnost. Kakovostno doživljanje narave je omogočeno z učno potjo, z opazovalnicami in centrom za obiskovalce, kjer se nahaja učilnica, sanitarije, mize, klopi za počitek in morebitno malico in drugo …. Poti so prilagojene tudi za obiskovalce s posebnimi potrebami.

Rezervat bi tako z malo domišljije, kot del turistične ponudbe kmalu lahko postal pomembna pridobitev za občino.

DSCN3551
DSCN3553
DSCN3554
DSCN3555
DSCN3557
DSCN3559
DSCN3561