V okviru sejma KOVITO 2012 je danes dopoldne bilo predavanje predsednika Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje mag. DEJANA ŽIDANA.
Opozoril je na dejstvo, da imamo v Sloveniji prenizko samooskrbo, ta je le od 65 do 75 odstotna, in če pride do prehranske krize v Evropi, bomo lačni.
Glavnino hrane, ki je ne pridelamo, pripeljemo iz Madžarske, ki pa se ji obetajo še večje klimatske spremembe kot Sloveniji, zato nam ne preostane nič drugega kot, da povečamo proizvodnjo hrane v Sloveniji. Da bi bili prehransko varni potrebujemo vsaj od 10 do 15 odstotkov večjo proizvodnjo hrane.
Država do situacije ni ravnodušna je povedal mag.Dejan Židan:

Izjava: mag.Dejan Židan
KLIKNI SPODAJ
DejanZIDAN_samooskrba

Tudi o prašičeriji je tekla beseda. Da bi omejili zmanjševanje prireje v prašičereji in preprečili popolno odvisnost države od mesa iz tujine, bo država morala preprečiti nadaljnje padanje obsega reje, zlasti padanja števila plemenskih živali, in investirati v preureditev hlevov, razpisi za zamenjavo opreme pa naj bodo dosegljivi tudi manjšim rejcem. Spodbudi naj gradnjo novih hlevov za rejo plemenskih svinj, rejce pa naj poveže v smislu zadružne organiziranosti.

Urediti je treba tudi vso verigo od vzreje prašičev do predelave mesa in trženja, saj je večja samooskrba zelo pomembna.

Na vprašanje, kakšne so realne možnosti, da bi v Sloveniji še kdaj imeli tovarno sladkorja, pa je mag.Dejan Židan odgovoril:

Izjava: mag.Dejan Židan
KLIKNI SPODAJ
DejanZIDAN_sladkor

Na sejmu mag.Dejan Židan (levo) in Ivan Babič, preds.OOZ Ormož Ivan Babič (desno) /Foto:Karolina Putarek

Na predavanju (Foto: Karolina Putarek)

Na predavanju (Foto: Karolina Putarek)