Policisti policijske postaje Ormož smo ob opravljanju rednih nalog, v času od 7:00 ure dne
7. 5. 2014, do 7:00 ure dne 8. 5. 2014, obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:

SREDA 7. 5. 2014

Ob 13.30 uri smo v Trgovišču opravili ogled kraja dejanja ter evidentirali kaznivo dejanje Preprečitev dokazovanja po členu 285/II KZ-1:
Pojasnilo: (uredništvo KTV)
(1) Kdor, zato da bi preprečil ali otežil dokazovanje, skrije, uniči ali poškoduje tujo listino ali drugo stvar, predlagano za dokazovanje, ali jo napravi delno ali popolnoma neuporabno, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje tudi, kdor z namenom iz prejšnjega odstavka odstrani, uniči, pokvari, premakne ali prestavi mejnik, zemljemersko znamenje ali sploh kakšno znamenje o lastninski pravici na nepremičnini ali pravici do uporabe vode ali kdor z enakim namenom tako znamenje postavi napačno.
(3) Kdor, zato da bi preprečil ali otežil dokazovanje v kazenskem postopku, predloži dokaze, za katere ve, da so lažni ali ponarejeni, se kaznuje z zaporom do petih let.
Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012: 285. člen KZ-1

Sledi zbiranje obvestil in podaja kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo.

Napoved aktivnosti za četrtek dne 8. 5. 2014:

od 5. 5. 2014 do 16. 5. 2014 izvajamo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov in
od 6. 5. 2014 do 30. 5. 2014 potekajo poostrene aktivnosti za varnost kolesarjev.
PRIPRAVILA:
Mitja Tramšek, policist I
in Edvard Cvetko, komandir