Svetniki Občinskega sveta Ormož so na današnji seji med drugim potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt NARAVOSLOVNI CENTER DRAVA.
Gre za center, ki bi v smislu razvoja turizma in gospodarstva, a tudi znanosti in varstva narave bil velika pridobitev za občino Ormož, regijo in državo.
Center bo predvidoma vseboval Turistično informativni center, prikaz reke Drave in življenja ob njej, trgovino z lokalnimi produkti in spominki, predstavitev ptic Slovenije in akvarij sladkovodnih rib. Zelo pomembna vsebina centra bi gotovo bil sladkovodni akvarij, ki ga v taki velikosti, kot je predviden v Ormožu, v Sloveniji ni. ( Najbližji sladkovodni akvarij je v Karlovcu na Hrvaškem, največji v Evropi pa je v Švici, kjer si obiskovalci lahko ogledajo 10 tisoč rib.) S predlagano investicijo občina Ormož tako želi doseči cilje, ki spodbujajo prikaz naravne raznolikosti, razvoj turizma in gospodarstva.
Idejna zasnova Naravoslovnega centra Drava predvideva umestitev na lokacijo starega skladišča ob železniški postaji. Lokacija je odlična, saj predstavlja dostop peš iz mesta, z vlakom ali po obvoznici, poleg tega pa je zraven tudi mejni prehod s Hrvaško, kar bi pripeljalo tudi tuje turiste.
Center bi imel okrog 3000 m2 površine, sicer pa je kočna velikost centra odvisna od pogojev, ki jih bodo postavile za prostor odgovorne službe ter institucije za opravljanje voda.

Slike: Prikaz arhitekturne zasnove Naravoslovnega centra Drava in sedanja zapuščena skladišča ob Dravi

Investicija z DDV bi predvidoma znašala 3.266.900,00 evrov. Občina si za projekt obeta 52,27 % oziroma 1.707.663,93 evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 17,43 % oziroma 569.221,31 evrov nepovratnih sredstev države; 30,30% pa bi občina prispevala lastnih sredstev, kar pomeni 990.014,76 evrov ( 401.803,28 evrov za upravičene stroške in 588.211,48 evrov za DDV).
V primeru uspešne zagotovitve oziroma pridobitve virov financiranja, bi se gradnja Naravoslovnega centra Drava lahko začela leta 2023, objekt pa bi bil dokončan leta 2025.