Direktorica Zdravstvenega doma Ormož Vlasta Zupanič Domajnko in vodja NMP v Ormožu ter župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko, župan občine Sveti Tomaž in podžupan občine Ormož ter svetnik v DS RS so minuli petek na Ministrstvu za zdravje predali 9048 podpisov podpore pod peticijo proti ukinitvi dežurne službe in Nujne medinske pomoči v Ormožu. Podpise so poleg državne sekretarke Nine Pirnat, sprejeli vodja sektorja za razvoj zdravstva – mag. Dušanka Petrič (članice delovne skupine EMOUC) in V.d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko – g. Tomaž Glažar.

Na skupnem sestanku so dobili od predstavnikov Ministrstva za zdravje naslednja zagotovila:

– dežurna služba se zdravstvenim domovom ne jemlje (zdravstveni domovi, ki imamo status B-enote in A-enote)

bomo še delovali po starem sistemu v prehodnem obdobju 3 let in več, dokler ne bo dovolj specialistov družinske

medicine in urgentne medicine.

– novi urgentni centri se bodo vzpostavili v letu 2015, kamor se selijo PHE- enote in C-enote iz zdravstvenih domov

– vzpostavili se bodo dispečerski centri (2 v Sloveniji in 1 dislocirani na primorskem),

– predstavnica stroke ga Simonič Alenka- vodja službe NMP iz ZD Ormož je še enkrat poudarila, da podpiramo nove UC, kot enotno vstopno točko na sekundarnem nivoju, kjer je v bistvu problem v sedanjem sistemu, ko si urgentne paciente podajajo med oddelki in izgubljajo dragoceni

čas za obravnavo.

– Zdravstveni dom Ormož bo ohranil dosedanjo organizacijo s statusom B-enote, prav tako bo ohranil dežurno službo,

urgentni center za ormoško območje je še naprej v Bolnišnici Ptuj, kjer bodo morali v sedanjih prostorih organizirati

urgentni center po normativih in standardih drugih UC, dokler se ne bo iz proračuna financiral novi UC Ptuj.

– konec marca bo objavljen osnutek Pravilnika o Službi nujne medicinske pomoči in nova mreža NMP enot (iz MZ pričakujejo

sodelovanje s strani izvajalcev in njihove pripombe oz. poglede na novo organizacijo NMP),

– na vprašanje županov ali bo ZD Ormož imel po novi reorganizaciji NMP status tako imenovanega SUC (satelitskega UC) niso dobili

odgovora, v smislu čakanja na nov Pravilnik SNMP, ki je še v fazi priprave. V kolikor bo Ormož pridobil status SUC (satelitskega urgentnega centra), bo dežurna

služba delovala v sklopu SUC-a.

Župani in državni svetnik izrazili nezadovoljstvo, da ob zbranih 9,048 podpisih še ne moremo dobiti odgovora ali bo Ormož pridobil SUC ali ne. Obenem pa so izrazili zadovoljstvo v smislu konkretnejših odgovorov (ohranitev dežurnih služb, UC Ptuj in enakega statusa B-enote Ormož v prehodnem obdobju)

– ugotavljali so, da lahko prehodno obdobje zaradi kadrovskega problema (pomanjkanje zdravnikov specialistov družinske

medicine, specialistov urgentne medicine) traja od 3 do 10 let.

Skupaj so ugotavljali, da komunikacija iz Ministrstva za zdravje ni bila ustrezna v smislu neodzivnosti na postavljena vprašanja Zdravstvenega
doma Ormož. Prisotne pa pohvalili, da smo na Ormoškem eni izmed redkih, ki so opozorili na problem podeželskega okolja, ki ga pokrivajo B-enote in
A-enote, saj so v okoljih, kjer so že imeli sestanke s predstavniki lokalnih skupnosti ob vzpostavljanju novih UC večjo pričakovali večjo odzivnost.

Pokazalo se je za upravičeno in edino pravilno, da smo se na Ormoškem proaktivno vključili v polemiko ob reorganizaciji NMP, da smo bili slišani in kakor
kaže tudi upoštevani. V ZD ORMOŽ vsekakor upajo, da smo skupaj doprinesli svoj prispevek k izboljšani verziji osnutka Pravilnika o SNMP in mreži NMP na predbolnšničnem nivoju. “Sedaj je na vrsti sekundarni nivo, z upanjem da bo stroka doprinesla k smiselni organizaciji pri vzpostavitvi novih UC, kajti vseskozi podpiramo enotno vstopno točko v UC bolnišnic”, pravi direktorica ZD ORMOŽ Vlasta Zupanič Domajnko, in dodaja, da se ob tej priložnosti v imenu stroke in lokalnih deležnikov, ki so po sedanji zakonodaji odgovorni za organizacijo dežurne službe in NMP, zahvaljuje za pozornost vsem uporabnikom ZD ORMOŽ in občanom za podporo.

VEČ v oddaji UTRIP ORMOŽA, v četrtek, 12.marca ob 20.05 uri.

Z 9048 podpisi na pot: p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9