Policisti policijske postaje Ormož smo ob opravljanju rednih nalog, v času od 7. ure dne
12. 2. 2015, do 7. ure, dne 13. 2. 2015, obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:

ČETRTEK 12. 2. 2015

Ob 12.28 smo v Pavlovcih obravnavali dogodek. Voznik osebnega avtomobila je trčil v srno in si poškodoval vozilo.

O 06.00 uri smo zaznali, da so posamezne lokalne ceste na določenih odsekih poledenele. Obveščena lokalna skupnost.

Napoved aktivnosti za vikend:
– Vse do 15. 2. 2015 potekajo poostrene aktivnosti za večjo varnost pešcev v cestnem prometu;
– ob rednem delu bodo policisti opravljali meritve hitrosti z laserskim merilnikom hitrosti, ter spoštovanje določil obvezne zimske opreme vozil.

NASVET – OPOZORILO:

Poteka tudi pustni čas, s katerim so povezana številna rajanja, zabave in pustni sprevodi. Da bi bilo pustovanje ne le veselo, temveč tudi varno, objavljamo nekaj preventivnih nasvetov in opozoril policije.

Za volan brez pustne maske in ne pod vplivom alkohola
Voznike opozarjamo, da med vožnjo v cestnem prometu ne smejo nositi pustnih mask. Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) v 35. členu namreč predpisuje, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševal njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Sem sodijo tudi maske, lasulje, kostumi in podobno! Za neupoštevanje te določbe je predpisana globa 120 evrov.
Pri morebitnem nenadnem zaviranju ali prometni nesreči lahko razni pripomočki (deli pustnih mask, palice, orodje in drugi predmeti), ki so v kabini, poškodujejo potnike v vozilu, zato svetujemo, da jih pospravite v prtljažnik vozila.

Vse tiste, ki se boste kot vozniki odpravili na različna praznovanja in pustne zabave, opozarjamo, da ne uživate alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi in zdravil, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo. Tistim pa, ki boste uživali alkoholne pijače, svetujemo, da poskrbite za druge, primernejše oblike prevoza na zabavo ali domov.

Prilagodite hitrost svoje vožnje stanju in lastnostim ceste, prometnim razmeram ter lastnemu znanju in izkušnjam.

Pripnite se z varnostnim pasom!

Upoštevajte, da tudi pri mejni kontroli potniki ne smejo nositi pustnih mask.

Policisti bodo, da bi zagotovili večjo varnost vseh udeležencev v prometu, v okviru svojih rednih nalog v tem času bolj pozorni na kršitve cestnoprometnih predpisov. Poleg kršitev že navedenega 35. člena ZPrCP bodo tako ugotavljali tudi vožnjo pod vplivom alkohola, neupoštevanje omejitev hitrosti idr.

Vstop v objekt s pustno masko
Če lastnik ali upravljavec varovanega območja oziroma varnostnik, ki to območje varuje, oceni, da bi vstop oseb, ki nosijo pustne maske, lahko ogrozil varnost ljudi, osebno varnost, varnost premoženja ali red na varovanem območju, lahko varnostniki uporabijo vse ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje. Med drugim lahko varnostniki od oseb zahtevajo, da maske odstranijo z obraza, ugotovijo istovetnost osebe, opravijo površinski pregled, če oseba slednje odkloni, pa preprečijo vstop na varovano območje.

Obvestilo o prepovedi vstopa oseb s pustnimi maskami na varovano območje mora biti označeno na vhodu varovanega območja.

Vsem bralcem želimo miren in varen vikend.
PRIPRAVILA:
Primož Zadravec, policist I
in Edvard Cvetko, komandir