V soboto in nedeljo je v Zidanici Malek na Svetinjah potekala likovna kolonija, ki jo v sodelovanju z likovnim društvom LIKUDO Ormož in KUD-om Prasila organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Ormož.
Letošnja LIKOVNO-LITERARNA KOLONIJA »MALEK 2016« je nosila naslov »Pesem klopotcev – muzikalnost duše goric«. Dva dni je od 10.do 17.ure ustvarjalo 30 ljubiteljskih likovnikov oziroma literatov.
Med zanimivimi udeleženci so bili tudi akademski slikar Ivan Tuđa, ki je sicer župan (gradonačelnik) Oroslavja na Hrvaškem, akademska slikarka Jasna Kozar in pisateljica ter pesnica Helena Srnec.
Tudi letos so likovno-literarno kolonijo sponzorirali: družba P&f Jeruzalem, Winerberger oz.Tondach, EVROSAD SADJARSTVO Ivanjkovci, družba Fiposor in občina Ormož.

Nastala dela bodo v času Martinovanja v Ormožu predstavljena na razstavi v Beli dvorani Grajske pristave.

Sicer pa je letošnja (četrta) likovno-literarna kolonija na Maleku na pobudo državnega svetnika Branka Šumenjaka predstavljala tudi prvo postavitev Rastoče knjige v Ormožu.
Gre za projekt s katerim imamo Slovenci priložnost izraziti svojo hvaležnost za življenje s knjigo od samih začetkov pismenosti pa do danes. Iz slovenske besede (iz knjig) so zrasle naša kultura, umetnost in znanost.
Nemogoče je našteti vsa imena, ki so v toku zgodovine tvorno prispevala k ideji in duhu slovenstva. Bilo jih je ogromno – mož in žena – ki so zapisali svoje ime v mozaik narodove odličnosti. Še več je takih, ki se bodo v to knjigo še zapisali. Zgodovina obrača liste in knjiga raste, njene liste pa bo odslej pisala in slikala tudi likovno-literarna kolonija Malek.
V soboto popoldan je zbrane ustvarjalce na Maleku obiskal tudi dr.Janez Gabrijelčič – idejni oče in duša projekta “Rastoča knjiga, ki ni skrival navdušenja nad amaterskim kulturnim potencialom, ki ga tudi “Rastoča knjiga” lahko ponese v svet.

Likovno-literarno kolonijo na Maleku je obiskal tudi idejni oče "Rastoče knjige" dr.Janez Gabrijelčič

Likovno-literarno kolonijo na Maleku je obiskal tudi idejni oče “Rastoče knjige” dr.Janez Gabrijelčič


Udeleženci kolonije Malek 2016

Udeleženci kolonije Malek 2016


Med udeleženci kolonije "Malek 2016" je bil tudi akademski slikar Ivan Tuđa, župan občine Oroslavje (Hrvaška). Na sliki z Barbaro Podgorelec - vodjo OI JSKD ORMOŽ

Med udeleženci kolonije “Malek 2016” je bil tudi akademski slikar Ivan Tuđa, župan občine Oroslavje (Hrvaška). Na sliki z Barbaro Podgorelec – vodjo OI JSKD ORMOŽ


Dela so nastajala tako v zidanici kot zunaj nje, pod brajdami...

Dela so nastajala tako v zidanici kot zunaj nje, pod brajdami…