V poletnih mesecih je Javnemu zavodu za turizem, kulturo in šport uspelo pridobiti 𝙢𝙚𝙙𝙣𝙖𝙧𝙤𝙙𝙣𝙞 𝙘𝙚𝙧𝙩𝙞𝙛𝙞𝙠𝙖𝙩 𝙂𝙧𝙚𝙚𝙣 𝙠𝙚𝙮 (𝙕𝙚𝙡𝙚𝙣𝙞 𝙠𝙡𝙟𝙪č) za ormoški grad in hostel. Zeleni ključ predstavlja vodilni standard za odličnost na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turističnem sektorju, na kar so v JZ TKŠ Ormož zelo ponosni. Zeleni ključ je namreč okoljski znak, ki ga je prostovoljno pridobilo že več kot 3.200 različnih turističnih obratov v 65 državah.
Dosežek so na današnji tiskovni konferenci predstavili direktor JZ TKŠ Ormož Andrej Vršič, destinacijska manegerka Anita Bolčevič in župan občine Ormož Danijel Vrbnjak.

Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki sta za potencialne goste izjemno privlačna

Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni trajnostni znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Trajnostni znak Zeleni ključ lahko pridobijo hoteli in hostli, manjši nastanitveni obrati, kampi in počitniški parki, kongresni centri, gostinski obrati in turistične atrakcije. Ker so gostje vedno bolj ozaveščeni in informirani glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske prakse vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojih počitnic ali za poslovno potovanje.
Pridobitev trajnostnega znaka Zeleni ključ, pomeni za prejemnike dodatni vir promocije, saj potencialnim gostom pove, da prejemnik izpolnjuje stroge okoljske kriterije ter aktivno, učinkovito in organizirano izboljšuje svoje trajnostno poslovanje.

Pridobitev Zelenih ključev/Green Key je tako za Destinacijo Jeruzalem Slovenija velikega pomena. Destinacija Jeruzalem Slovenija je podeželska destinacija, ki že deluje ljudem, živalim in okolju prijazno. Potrditev trajnostnega poslovanja, ki ga na Javnem zavodu TKŠ Ormož izvajajo in nadgrajujejo že od obstoja, je pridobivanje certifikatov in priznanj na omenjenem področju. Javni zavod TKŠ Ormož s trajnostno in okoljsko politiko poslovanja strmi k multiplikativnim učinkom na področju turizma, kulture in športa.
Tako so še dodatno poskrbeli za okolju prijazno delovanje in poslovanje, ko so s pridobivanjem Zelenega ključa na obeh objektih – Hostlu Ormož in Gradu Ormož izpolnili obvezne kriterije, med drugimi:
– imenovali so okoljsko koordinatorico za okoljsko upravljanje;
– vključili osebje z organiziranjem izobraževanj in posvetov;
– informirali goste o pridobitvi Zelenega ključa in možnosti vključevanja v okoljske pobude, ki jih izvajajo v obratih;
– obiskovalce obveščajo in spodbujajo o uporabi trajnostnih načinih prevozov;
– dokumentirajo porabo vode;
– pretok vode na pipah v obratih ne presega 5 litrov na minuto in tušev 9 litrov na minuto, večinoma toaletnih kotličkov
na WC-jih so imeli na dve tipki, nekaj so jih še zamenjali;
– goste v hostlu Ormož obveščajo o menjavi brisač samo ob naročilu,
– kemična čistila, pralna sredstva, pomivalna sredstva, papirnate brisače, toaletni papir in papir za tiskanje imajo priznani
okoljski znak;
– zaposlene in goste ozaveščajo o pomenu pravilnega ločevanja odpadkov;
– uporabljajo trajnostni namizni pribor v povezavi s hrano in pijačo;
– dokumentirajo skupno porabo energije;
– uporabljajo LED sijalke;
– obveščajo goste o določeni standardi temperaturi;
– goste informirajo o aktivnostih v naravi;
– v postopku pridobivanja znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION oblikujejo zeleno ekipo;
– dobavitelje so obvestili o trajnostnem načinu poslovanja in jih spodbudili k upoštevanju enakih trajnostnih zavez.

Glavni cilj projekta pa je vsakoletno nadgrajevanje trajnostnega poslovanja, spodbujanje zaposlenih, turističnega gospodarstva, prebivalcev in obiskovalcev Destinacije Jeruzalem Slovenija, vključevanje v okoljske pobude, ki jih izvajajo v obratih ter izpolnjevanje pogojev za ponovne presoje za Zeleni ključ. Pridobljeni certifikat velja do 31. julija 2023.

Podrobnosti v nocojšnji oddaji AKTUALNO ob 20.10 uri ter v soboto in nedeljo ob 10.10 uri.