Na pobudo LO SMC Ormož in v sodelovanju z občinskima odboroma Gorišnica in Markovci, si bo minister za infrastrukturo,
dr. Peter Gašperšič jutri (v torek, 11.oktobra) ogledal predvideno traso hitre ceste Ormož – Hajdina. Obisk ministra je plod prizadevanj vse treh odborov SMC za nadaljevanje gradnje hitre ceste, na katero v spodnje Podravskih občinah čakamo že več kot petnajst let. Gre za izgradnjo 26 kilometrov dolge hitre ceste Ormož – Hajdina, čeprav so za 10,6-kilometrski odsek Gorišnica-Ormož v preteklosti že bila opravljena pripravljalna dela, izdano je bilo gradbeno dovoljenje in je država odkupila vsa potrebna zemljišča, gradnja z ormoške strani pa se je tudi že dvakrat začela, a bila ustavljena zaradi stečajev izvajalcev del na gradbišču. Za začetna dela, projekte in odkupe zemljišč je bilo tudi že porabljenih vsaj 10 milijonov davkoplačevalskega denarja. Odsek, ki bi moral po Nacionalnem programu gradnje cest iz leta 2004, biti zgrajen že do konca leta 2013, pa je ministrstvo za infrastrukturo leta 2014 enostavno opredelilo kot neprioritetni odsek.

Ogled trase bo minister s spremljevalci začel ob 13. uri na gradbišču pred ormoško obvoznico, nato jih bo pot vodila po glavni cesti proti Ptuju, skozi kraje Mihovci (žel. prehod), Trgovišče in Cvetkovci. Za novim križiščem za Osluševce bodo zavijeli levo in se popeljali skozi vas Formin ter se USTAVILI na prehodu čez kanal v Forminu (ob čistilni napravi). Tam je po načrtih prvi uvoz in izvoz iz HC s strani Ormoža.
Nato bodo pot nadaljevali skozi vas Placerovci proti Zagojičem, trasa HC je tukaj ves čas ob vodnem kanalu. Ponovno se bodo ustavili na mostu pred vasjo Zagojiči. Tam bodo ministru pokazali, kje so bile domačije, ki so sedaj že porušene in prebivalci preseljeni.
Pot bodo nadaljevali mimo gasilskega doma, nato levo skozi Sobetince čez novi most proti Markovcem. Potem se bodo spet ustavili ob glavni cesti, kjer se hitra cesta lahko priključi na državno cesto (Ptuj-Zavrč) pri Markovcih oz. Bukovcih.
Potem se bodo zapeljali po glavni cesti do Spuhlje (te 3 km bi se naj začasno vozilo po državni cesti, v kolikor tretji del trase še ne bi bil umeščen v prostor, hitra cesta do Markovcev pa bi že bila zgrajena). Nato se bo minister s spremljevalci vrnil v Gorišnico, v gostišče Botra, kjer bo skupni sestanek.

Naslovna fotografija: Minister dr.Peter Gašperšič s predstavniki LO SMC ORMOŽ