V okviru prizadevanja za »podnebno pravičnost« Dijaška sekcija Kluba ormoških študentov na pobudo organizacije »Mladi za podnebno pravičnost«, skupaj z Osnovno šolo Ormož, Gimnazijo Ormož, gibanjem GPS – Gradimo Prihodnost Skupaj in civilno iniciativo Ormož bo danes opoldne organizirala shod na Kerenčičevem trgu.

Tako bodo danes opoldne protestno zapustili šolske klopi in se zbrali na Kerenčičevem trgu, v Ormožu. Gre za val podnebnih štrajkov, ki so svet zajeli na pobudo mladih. Pridružujejo pa se mu tudi mladi z Ormoškega, prepričani, da jim lahko uspe le s skupnim bojem! Mladi uveljavljajo sledeče zahteve:

1.Zahtevamo takojšnje razogljičenje Slovenije v skladu z omejitvijo rasti globalne temperature na največ 1,5 °C glede na predindustrijsko dobo.
2.Zahtevamo ukrepe za zmanjševanje porabe energije in takojšen pravičen prehod na nizkoogljične vire energije.
3.Zahtevamo dostopen, učinkovit in zelen javni prevoz ter spodbujanje kolesarjenja in pešačenja.
4.Zahtevamo ukrepe za spodbujanje sonaravne, lokalno pridelane, polnovredne in pretežno rastlinske prehrane ter povečanje samooskrbe na državnem nivoju.
5.Zahtevamo vključitev celostne obravnave okoljskih tematik v učne načrte na vseh ravneh izobraževanja.
6.Zahtevamo ukrepe za spodbujanje kvalitetnih in dostojnih zelenih delovnih mest.
7.Zahtevamo pravično krožno gospodarstvo, ki ne temelji izključno na zasledovanju rasti bruto domačega proizvoda, temveč upošteva tudi alternativna merila resničnega razvoja družbe.
8.Zahtevamo ukrepe za spodbujanje trajnostne, okolju in ljudem prijazne potrošnje in proizvodnje ter skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.
9.Zahtevamo ukrepe za ohranjanje in povečevanje biotske raznolikosti ter obnavljanje naravnih habitatov.
10.Zahtevamo, da se bremena prehoda v nizkoogljično družbo pravično razporedi – stroške prehoda naj nosijo tisti, ki so krizo primarno povzročili (onesnaževalci, bogati …) in ne šibkejše družbene skupine.

Naslovna fotografija: DELO, Svet Kapitala