Danes popoldne se je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec udeležila okrogle mize: »Škoda v kmetijstvu v letu 2020 in možnosti odprave posledic«, ki je potekala v Beli dvorane Grajske pristave, organizirali pa sta jo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija (KGZS) Območna enota Ptuj in KGZS Zavod Ptuj. Za mizo so razen ministrice sedli Branko Ravnik, direktor KGZS, Milan Unuk – predsednik OE KGZS Ptuj in Andrej Rebernišek – direktor KGZS Ptuj. Razen župana občine Ormož Danijela Vrbnjaka, direktorice OU Milene Debeljak, poslanke Mojce Žnidarič, Bojana Mlakarja – vodja KGZS KSS ORMOŽ, Dragotina Murka – Vodja izpostave URSZR Ptuj ter Darka Kralja – vodja letalske obrambe pred točo, se je okrogle mize udeležila vrsta vinogradnikov, kmetov in zainteresirane javnosti.

Najprej je spregovoril Milan Unuk – predsednik OE KGZS Ptuj, ki je po izkušnjah kmetovalcev na Ptujskem, dejal, da je dejstvo, da so tamkajšnji kmetje na povračilo škode po neurju čakali leto oziroma leto in pol nevzdržno, in da bo država v tej smeri morala ukrepati.

Bojan Mlakar – vodja KGZS KSS ORMOŽ je predstavil podatke o škodi po neurju. Ta je nastala na kar 67 km2 znotraj občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, kar pomeni 21 katastrskih občin. Škoda je ocenjena na več kot 2.138.000 evrov in kmetom predstavlja ogromen izpad dohodka. KGZS KSS ORMOŽ rešitev vidi interventnem zakonu za odpravo škode po neurju, znižanje zavarovalnih premij, ki so zelo visoke in se jih kmetje vse manj poslužujejo, ter ugodnejši razpisni pogoji za postavitev protitočnih mrež.

Branko Ravnikar – direktor KGZS je dejal, da je v Sloveniji trenutno zavarovanih le 20% pridelkov, kljub temu, da država zavarovalne premije subvencionira. Država skuša ta delež povečati tudi tako, da postopoma zvišuje sofinanciranje zavarovalnih premij za trajne nasade. Premije pa si lahko kmetje znižajo tudi s skupinskim zavarovanjem.

Vodja letalske obrambe pred točo Darko Kralj pa je dejal, da je toča ujma, ki nikomur ne prizanese. Popolne bitke z naravo ne bomo nikoli dobili. Škode v kmetijstvu lahko omilimo samo z letalsko obrambo, nastavitvijo mrež na trajnih nasadih, kjer je to mogoče, in z dovolj poceni zavarovanji za kmete. Samo tako lahko omilimo škode v kmetijstvu, je poudaril.

Dragotin Murko – Vodja izpostave URSZR Ptuj, je dejal, da je država Upravi RS za zaščito in reševanje že nakazala 250.000 evrov, ki jih bodo prenakazali OZ RK in Karitasu, ravno jutri pa bodo imeli tudi sestanek, kjer se bodo dogovorili, po kašnem ključu bodo sredstva razdelil oškodovanim v neurju, 30. avgusta.

Ministrica dr.Aleksandra Pivec je dejala, da bo glede na vse bolj neugodne vremenske razmere potrebno več vlagati v preventivne ukrepe, in da na Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano že razvijajo idejo o ustanovitvi vzajemnega (rizičnega) sklada za škodne dogodke, kar pa je bil tudi predlog vseh sodelujočih v razpravi. V zajemni sklad bi se stekala sredstva, ki jih država namenja za subvencioniranje zavarovalnih premij, delež pa bi prispevali tudi kmetje. Pivčeva je pojasnila, da trenutno še vedno potekajo uradne cenitve, če se bodo na slovenski ravni približali škodi v potrebni višini, to pa naj bi bilo približno tri milijone evrov, obstaja tudi možnost priprave interventnega zakona.