Nepovratna sredstva in ugodni krediti za podjetnike in obrtnike v letu 2018.

Kje: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ormož, 15.12.2017 ob 8.00h.

Podjetniki oz obrtniki bodo spoznali naslednje finančne spodbude, ki se planirajo v letu 2018:

Nepovratna sredstva za Pomurje

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo bodo v letu 2018, objavili Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji.
Preko javnega razpisa bodo podjetja in podjetniki, ki delujejo več kot 18 mesecev od objave javnega razpisa, lahko kandidirali za pridobitev nepovratnih sredstev do 45% vrednosti upravičenih stroškov. Upravičeni stroški predvidoma bodo: nakup tehnološke opreme in druge opreme za opravljanje dejavnosti, ter gradnja oz adaptacija poslovnih objektov.

Mikrokrediti za mala in srednja podjetja

Slovenski podjetniški sklad bo predvidoma v začetku leta 2018, ponovno objavil javni razpis P7 Mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Na razpis se bodo lahko prijavila mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki).

Ugodni krediti z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada

Slovenski podjetniški sklad bo predvidoma v začetku leta 2018, ponovno objavil javni razpis P1plus – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Preko razpisa lahko podjetje kandidirajo za pridobitev kredita s subvencionirano obrestno mero in delno garancijo za zavarovanje kredita. S kreditom je mogoče financirati nakup nove tehnološke opreme, gradnjo iz adaptacijo poslovnih objektov in obratna sredstva.

Drugi razpisi v 2018

Seznanili vas bomo tudi z drugimi zanimivimi razpisi, preko katerih boste lahko dostopali do finančnih spodbud v letu 2018.

Po predstavitvi razpisov bo možen tudi individualni posvet.

Za rezervacijo termina individualnega posveta, kontaktirajte Območno obrtno – podjetniško zbornico Ormož, Damijana Štiblerja na 02 741 14 96 oz damjan.stibler@ozs.si