Policisti policijske postaje Ormož so ob opravljanju rednih nalog, v času od 7. ure dne
29. 3. 2018, do 7. ure, dne 30. 3. 2018, obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:

ČETRTEK 29. 3. 2018:

Ob 06:46 uri smo bili s strani občanke iz vasi Vodranci obveščeni, da se je na njihovem dvorišču pojavil neznani mlajši moški s kolesom, ki se je nanavadno obnašal. Patrulje na terenu so pregledale okolico in opravile razgovor s prijaviteljico vendar osebe z podanim opisom niso izsledile. Občanom svetujemo, da nas o pojavu kakršnih koli sumljivih oseb v bližini njihovih hiš, čimprej obvestijo.

Ob 07:00 uri smo na policijski postaji opravili razgovor z občanko iz okolice Ormoža, katera je naznanila, da bi ji naj odpirali prejeto pošto. V razgovoru zaenkrat niso bili ugotovljeni elementi kaznivega dejanja..

Ob 10.40 uri smo na policijski postaji opravili razgovor z občanom, kateri je naznanil grožnje po telefonu. Policisti v razgovoru s prijaviteljem niso ugotovili elementov kaznivega dejanja. Prav tako je bil prijavitelj seznanjen, kdaj so podani elementi za omenjeno kaznivo dejanje. Zadeva zaključena z uradnim zaznamkom.

Ob 15:55 uri smo na policijski postaji opravili ogled vozila, ki je bilo udeleženo v prometni nesreči z udeležbo divjadi na lokalni cesti Rucmanci – Savci.

Ob 04.12 smo posredovali v okolici Ormoža, kjer je moški, kateri živi sam, imel privide. Obvestili smo Zdravstveni dom Ormož, kateri so moškega odpeljali na zdravljenje v Psihiatrično bolnico Ormož.

Napoved aktivnosti za petek 30.3.2018 in vikend:
– Od dne 26. 3. 2018 do dne 8. 4. 2018 poteka poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na nadzoru »ENOSLEDNIH MOTORNIH VOZIL«;
– Dne 1. 4. 2018 med 11.00 in 19.00 uro bomo na našem območju izvajali meritve hitrosti z mobilnim radarjem,
– Ob rednem delu bomo izvajali nadzor prometa in ugotavljali hujše cestno prometne kršitve.

Pokanje z acetilenom (karbidom) v času Velikonočnih praznikov:

Vsako leto se v času Velikonočnih praznikov srečujemo s problematiko, ki je povezana z različnimi napravami, ki jih posamezniki uporabljajo za pokanje. Pogosto se pri tem uporabljajo možnarje ali druga priročna sredstva. V preteklih letih je zaradi tega velikokrat prišlo tudi do različnih telesnih poškodb. Največkrat pa se s pokanjem z acetilenom (karbidom) v nočnem času moti javni red in mir. Poleg uporabe karbida in drugih eksplozivnih sredstev, se ob teh praznikih uporabljajo tudi pirotehnični izdelki, ki so lahko ob nestrokovni uporabi izredno nevarni. Čeprav za uporabo karbida ni posebnih omejitev, razen v nočnem času, je potrebno ponovno opozoriti na pazljivost pri uporabi karbida, kar posebej velja za otroke. Po izkušnjah iz preteklosti se je namreč največ nesreč zgodilo zaradi nepazljivosti ali malomarnosti.

Na podlagi Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov, ki je bil sprejet v letu 2008, je najpomembnejša novost s področja pirotehnike prepoved prodaje, posesti in uporabe pirotehničnih izdelkov, razreda 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (predvsem so to petarde najrazličnejših oblik in moči). Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, uporaba teh izdelkov pa je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, kar pomeni, da teh izdelkov v času med velikonočnimi prazniki ni dovoljeno uporabljati. Policisti bodo v primeru uporabe pirotehnike v nasprotju s predpisi, na podlagi 48. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov, dosledno izrekali globe v višini od 400 do 1200 €.

Možnarji, katerih uporaba je med Velikonočnimi prazniki v posameznih delih države zelo pogosta, sodijo med orožje, ki ga morajo posamezniki prijaviti in imeti zanj tudi priglasitveni list. Ta orožna listina pa jim ne omogoča pravice do neoviranega nošenja, njihova uporaba pa je možna le v okviru organiziranih javnih prireditev pod pogoji, ki veljajo za izvedbo takšnih zbiranj in kot jih določi upravni organ. Uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje opredeljuje 11. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru. Isti člen tudi določa, da je pokanje med Velikonočnimi prazniki dovoljeno ob pogojih, ki jih zahteva Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Kdor uporablja acetilen (karbid) ali druge plinske zmesi za pokanje in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo 104,32 EUR.

To v praksi pomeni, da policija osebi, ki bodo uporabljali acetilen (karbid) in druge plinske zmesi za pokanje v času Velikonočnih praznikov, če bodo seveda upoštevana vsa varnostna navodila, ki jih predvideva Zakon o eksplozivih, ne bo sankcionirala.

Ni pa dovoljeno pokanje v nočnem času med 22.00 in 06.00 uro, ko se lahko s pokanjem moti mir ali počitek ljudi. V primeru takega motenja miru in počitka ljudi se kršitelj na podlagi 8. člena ZVJRM kaznuje z globo najmanj 83.46 EUR.