Naslovna slika: Marijanca Korotaj – direktorica MC ORMOŽ

Z zadnjim tednom počitnic so v ormoškem Mladinskem centru zaključili tudi s počitniškimi delavnicami, ki so jih za počitnikarje pripravljali vsako sredo. Čez poletje se je tako zvrstilo 10 počitniških delavnic, ki so potekale v ormoškem parku, ob slabem vremenu pa v prostorih mladinskega centra v gradu. Delavnic se je udeleževalo po 20 počitnikarjev starih od treh do dvanajst let iz ormoške občine in iz občin Sveti Tomaž ter Središče ob Dravi.
Dobra udeležba je Mladinskemu centru velika vzpodbuda za tovrstno delo naprej, je povedala direktorica Mladinskega centra Ormož Marijanca Korotaj in poudarila, da pa pestrost delavnic, pripisujejo prostovoljkam, ki jim idej ni zmanjkalo. Pri izvedbi delavnic so pomagale Tadeja Ozmec, Maja Žnidarič, Nuša Lorenčič, Danica Job in Alesandra Bolčevič.

Seveda v Mladinskem centru v tem času že kujejo načrte za naprej. Tudi na naslednje počitniške delavnice se že pripravljajo, saj tudi v bodoče želijo počitnikarjem ponuditi nove možnosti za koristno združiti s prijetnim.
Poleg številnih prireditev – od različnih predavanj do priprave gledališkega abonmaja, sodelovanja na ormoškem Martinovanju in podobno – na katere se tudi pripravljajo v tem času, med prvo večjo aktivnost štejejo pripravo razstave amaterske fotografinje Milene Zorčič. Otvoritev razstave, ki jo pripravljajo skupaj z Območnim združenje Rdečega križa bo 19.septembra v avli občinske stavbe v Ormožu.