Po skoraj triurni razpravi je Ormoški občinski svet danes sprejel PREDLOG OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2019. Ta bo znašal 15.556.000,00 evrov. Po predlogu je za investicije namenjenih 42,7 odstotka, kar pomeni 6.400.000,00 evrov.
Najdražjo investicijo predstavlja rekonstrukcija nadgradnje čistilne naprave v mestu Ormož in sicer 1.370.000,00 evrov; druga najdražja v višini 1.066.000,00 evrov bo izgradnja kanalizacije, hodnika za pešce in javne razsvetljave v Podgorcih in tretja: 22 odsekov cest v skupni dolžini 6,9 kilometra v vrednosti 670.000,00 evrov.

Podrobnosti: MIRKO ŠEROD – vodja oddelka za finance Občina Ormož:

UTRINKI z nocojšnje seje (ZADNJE v tej sestavi):