Od danes (4.junija) društvom in vsem nepridobitnim organizacijam ni treba več izdajati računov za prodajanje blaga ali storitev, če s tako dejavnostjo zaslužijo največ 5.000 evrov na leto. Oziroma se predvideva, da te meje društvo ne bo preseglo, pojasnjujejo v Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). Vse to velja, če ne prodajajo davčnim zavezancem. Torej, na gasilski veselici ne bo treba izdati računa za pijačo, na izletu upokojenskemu društvu, če organizira izlet, ne bo treba izdati računa za prevoz in tako naprej…
Finančno ministrstvo je šlo s spremembo nasproti tudi šolskim bazarjem. Tako šolam ob organizaciji bazarjev ne bo več treba prositi za prostovoljne prispevke, če se bodo hotele izogniti davčnim blagajnam, saj jim na bazarjih ne bo treba več izdajati računov. Novost velja za šole oziroma za vse, ki so oproščeni plačila DDV in zbirajo denarna sredstva na dogodkih, ki jih organizirajo za svojo lastno korist.

Prag 5.000 evrov se nanaša samo na prihodke iz pridobitne dejavnosti, tako da so lahko celotni prihodki društva, ki zajemajo denimo tudi prihodke iz javnih sredstev ali donacije, članarine, višji, še pojasnjujejo v CNVOS. Za članarine že tako ni bilo treba izdati računa – a tudi tukaj pogojno.
Podatke o prihodkih iz prodaje blaga ali storitev je treba, glede na to, da ni treba izdati računa, evidentirati drugače, denimo s popisom zalog pred in po prodaji, z evidenco prihodkov, pravijo v Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS).

Vse zgoraj navedeno velja za nepridobitne organizacije, torej tudi za društva, in druge davčne zavezance, če nimajo za cilj doseganje dobička, če pa ga dosežejo, ga morajo nameniti nazaj za nadaljnje delovanje, vodijo in upravljajo ga večinoma prostovoljci ter zaračunavajo cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV. Če katerega od teh pogojev ne izpolnjujejo, društvo mora izdajati račune in jih tudi davčno potrjevati. Prav tako je društvo zavezano izdajati račune, če ima več kot 5.000 evrov prihodkov iz prodaje blaga in storitev.