Naslovna fotografija: (Od leve proti desni: Boštjan Štefančič, Stanko Podgorelec in Vili Trofenik)

Pet opozicijskih svetnikov v Ormoškem občinskem svetu ( Stanko Podgorelec, Dušan Cvetko, Nives Petek, Boštjan Štefančič in Vili Trofenik ) zahteva sklic izredne seje Občinskega sveta Ormož.
Namreč – občinski svet in javnost bi se morala nujno seznaniti z dejanskimi razlogi za zavrnitev vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpakov Dobrava, ki – kot je znano – že od julija 2009 obratuje brez ustreznega dovoljenja.
Kot so opozicijski svetniki povedali na tiskovni konferenci, je razlog za negativno odločbo s strani Agencije RS za okolje bil ta, da odlagališče ni urejeno po predpisih, čeprav so za ureditev odlagališča že od 1.decembra 2004 bila zagotovljena namenska sredstva v ceni za odlaganje odpakov; občina pa bi naj ta sredstva trošila nenamensko.
Za DRUGO točko na izredni seji pa predlagajo obravnavo problematike priprave in sprejemanja investicijske dokumentacije ter proračunov v občini Ormož. Opozicija je mnenja, da ormoški župan in občinska uprava zavestno kršita zakonodajo s področja javnih financ pri pripravi proračuna občine in pri pripravi investicijske dokumentacije za posamezne investicije.
Zahtevo za izredno sejo so na občino predali 10.aprila; ormoški župan Alojz Sok pa ima od vloge 8 dni časa, da v 15-tih dneh skliče izredno sejo. Če je ne bo, jo bodo sklicali sami, so – Stanko Podgorelec, Vili Trofenik in Boštjan Štefančič – povedali na tiskovni konferenci.