Vremenski pregovori za mesec november:

– Če hrast listje obdrži, bo mraz vse zimske dni.

– Ako na mrtvih dan dežuje, zamete zima pričakuje.

– Če pred Martinom zmrzuje, je pred božičem povodenj.

– Sveti Martin iz mošta dela vin.

– Cecilije grmenje, dobre letine znamenje.

– Sveta Kata porine sneg pred vrata.

– Ako je na Vseh svetnikov dan lepo vreme, bo prihodnje leto veliko žira.

– Ako je na Lenartovo lepo ali grdo, do božiča bo ostalo tako.

– Če za Martina sonce sije, huda zima bo.

– Če se Martinova gos po ledu plazi, o božiču navadno po blatu gazi.

– Če Martin oblake preganja, nestanovitno zimo napravlja.

– Če je Martin oblačen ali meglen, pride zima voljna kot jesen.

– Če Cecilija hudo grmi, dosti pridelka ob letu kmet dobi.

– Do vseh svetih grdo, po vseh svetih lepo.

– Kakršen Konrada dan, takšen bo malone ves svečan.

– Katarina ali kres, če je mrzlo, neti les.

– Kolikor ima Lenart snega na planini, toliko ga ima božič v dolini.

– Lenart zemljo zaklene.

– Martin naj bo suh, da pozimi raste kruh.

– Mraz na Vse svete pomeni lep Martinov dan.

– Pozimi hudi zameti, če so deževni vsi sveti.

– Vsi svetniki radi prineso kak dan še vreme lepo.