Stiven Vočanec (SD Kovinar) - dobitnik zlate značke

Stiven Vočanec (SD Kovinar) - dobitnik zlate značke

Podelitev občinskih priznanj ormoškim športnikom za leto 2010
Župan občine Ormož Alojz Sok je tudi letos pripravil slavnostni sprejem za športnike, na katerem so bila podeljena tudi občinska priznanja za dosežke na športnem področju. Priznanja je prejelo 10 športnikov oziroma športnih društev v občini:

Desetim zaslužnim športnikom za pomembne tekmovalne dosežke sta podelila podžupana občine Ormož Branko Šumenjak in Zlatan Fafulič. Še pred tem pa je zbrane nagovoril podžupan Branko Šumenjak. V svojem nagovoru je izpostavil pomen športa pri vzgoji mladih in pozitiven vpliv športnega udejstvovanja pri izoblikovanju osebnosti.

Občina Ormož športnim društvom v občini namenja nekaj čez 210.000 eurov. Sicer pa si društva pomagajo tudi s sponzorji in pa po lastni iznajdljivosti.

Podžupana sta podelila 7 bronastih značk, in sicer: Petri Vernik – članici Strelskega društva Kovinar Ormož; Roku Tomažiču in Mitji Rozmanu, članoma Kluba borilnih veščin Ormož; starejšim dečkom Rokometnega kluba Carerra Optyl Velika Nedelja; Luciji Meško za bronasto medaljo na Specialni olimpiadi; Leonu Nemšaku – članu Tarok kluba Ormož in Mateji Pokrivač iz Atletskega kluba Ormož.

Srebrno značko za pomembne tekmovalne dosežke na področju športa je prejel Aleksander Ciglarič iz Strelskega društva „Jože Kerenčič“ Miklavž pri Ormožu;
zlato značko pa Stiven Vočanec iz Strelskega društva Kovinar Ormož.

Plaketo občine Ormož za športne dosežke za leto 2010 je letos prejelo Strelsko društvo „Jože Kerenčič“ Miklavž pri Ormožu ob 50. obletnici uspešnega delovanja