Glede na ogorčenje nekaterih občanov, ker je podjetje Pulavec Family Wines, ki je lastnik vrta Ilse Fischerauer ob dvorcu na Jeruzalemu, dalo zagrniti bazen oziroma ribnik, ki je bil atrakcija tega vrta več kot 80 let, podjetje podaja sledeče pojasnilo:

“Podjetje Puklavec Family Wines d.o.o. je od nekdaj posvečalo veliko pozornosti domačemu okolju in posledično tudi nepremičninam, ki so v njegovi lasti. Podjetje se zaveda, da določene nepremičnine še kako vplivajo na širšo okolico in predstavljajo ogledalo našega območja.
Na zahtevo podjetja je Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) v skladu z določili Zakona o varstvu kulturne dediščine izdal kulturnovarstvene pogoje za sanacijo in obnovo historičnega vrta ob dvorcu Jeruzalem. V primeru sanacije in obnove je potrebno spoštovati kulturnovarstvene pogoje določene s strani ZVKDS, kar je podjetje tudi storilo.

Med pogoji je navedena tudi odstranitev bazena, ki se je nahajal na območju parka od zadnje obnove dvorca Jeruzalem, saj bazen ni bil pravilno umeščen ter oblikovan. Podjetje bazena torej ni odstranjevalo na lastno pest in brez pravne podlage, ampak s soglasjem in na podlagi pridobljenih kulturnovarstvenih pogojev.”

Podjetje Puklavec Family Wines bo vrt v celoti obnovilo

“Podjetje želi prispevati k razvoju domačega okolja tudi na način, da v dovoljenih okvirjih obnovi in sanira vrt Ilse Fischerauer, nad katerim je po 15. letih ponovno pridobilo posest.
S tem namenom so bili izvedeni prvi koraki obnove in sicer:
– geodetski posnetek z natančnimi lokacijami vseh rastlinskih vrst z vrtno arhitekturo,
– izbira arborista,
– priprava o načinu sanacije in obnove vrta.

Hkrati tečejo aktivnosti o celostni rešitvi situacije, ki zraven parka zajema še druge nepremičnine podjetja na lokaciji Jeruzalem.”

Naslovna fotografija: splet – kraji.eu