Župan občine Ormož Alojz Sok in direktor operativne enote podjetja GVO Darko Gradišnik sta v Ormožu (danes, 19.julij) podpisala pogodbo za gradnjo 2.B faze širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, ki ga bodo do konca marca prihodnje leto zgradili še na ostalih območjih belih lis
in sicer v vaseh Bresnica, Senešci, Drakšl, Hajndl, del Velike Nedelje, Lešniški vrh, Lahonci, Hujbar in Žerovinci. Drugo B fazo bo občina gradila po principu javno- zasebnega partnerstva , projekt pa je vrede:

PRISLUHNI:

mag. Karmen Štumberger, vodja Oddelka za gospodarstvo

je povedala vodja oddelka za gospodarstvo Karmen Štumberger. Sredstva, ki jih za 2 fazo izgradnje mora zagotoviti, si občina obeta od zbrane participacije, ki jo občani plačujejo v fazi sedanjih priklopov. Župan občine Ormož Alojz Sok pojasnjuje:

PRISLUHNI:

Alojz Sok, župan občine Ormož

V občini Ormož bodo potem s širokopasovnim omrežjem ostale nepokrite le še 4 vasi Trgovišče, del Velike Nedelje, Mihovci in Pavlovci, kjer je sicer že pred petimi leti lokalnemu kabelskemu operaterju bilo izdano gradbeno dovoljenje. S pomočjo občine pa bi v prihodnjih letih naj bil rešen tudi ta problem.

Podpis pogodbe:mag, Darko Gradišnik, direktor operativne enote podjetja GVO, mag.Karmen Štumberger, vodja oddelka za gospodarstvo ( Foro: Karolina Putarek)