Naslovna fotografija: FOTO ŽALAR

Občina Ormož je danes pripravila sprejem za odličnjake osnovnih in srednje šole v občini. Gre za devetošolce in dijake, ki so vsa leta šolanja bili odlični. Tradicionalno v galeriji ormoškega gradu, jih je sprejel podžupan občine Ormož Zlatan Fafulič:

Zbrane odličnjake, učitelje in ravnatelje šol v občini je najprej nagovoril podžupan Zlatan Fafulič, ki jim je čestital ob doseženem uspehu ter jim zaželel uspešno šolanje tudi naprej.   Odličnjakom so pripravili  kulturni program, v katerem so sodelovali učenci Osnovne in glasbene šole Ormož. ter za nagrado prejeli knjigo Cirila Ambroža: ORMOŽ 750 LET POZNEJE in vstopnico za desetdnevni obisk letnega kopališča Ormož.
Vsa leta šolanja je bilo odličnih 41 osnovnošolcev, od tega na OŠ Ormož 15; na OŠ Velika Nedelja 14, na OŠ Miklavž pri Ormožu 3, ter na OŠ Ivanjkovci 9 osnovnošolcev. Na Gimnaziji so vsa 4 leta imeli 6 odličnjakov. 5 je bilo odličnih v splošnem gimnazijskem programu in ena dijakinja v programu predšolska vzgoja.

Vsi pa so se podpisali tudi v knjigo odličnjakov občine Ormož.