Zaradi kolesarske dirke  »TOUR OF SLOVENIA 2023« bodo v četrtek, 15. junija 2023 v centru mesta Ormož POPOLNE ZAPORE CEST IN PARKIRNIH POVRŠIN:

POPOLNE ZAPORE CEST IN ULIC:

  •    Skolibrova ulica, Vrazova ulica, Ptujska cesta in Poštna ulica od 8.00-9.00 ure ter od 14.00 do 19.00 ure
  •    Ptujska cesta (odsek od občine do krožišča Petrol), Poštna ulica (odsek od Pošte do križišča Vrazova ulica), Vrazova ulica (odsek od križišča Skolibrova ulica do Ptujske ceste) pa imajo celodnevne zapore in sicer od 6.00 ure do 19.00 ure;

 

ZAPRTI BODO TUDI NASLEDNJI PARKIRNI PROSTORI:

  •    parkirišče za hostlom, parkirišče za bivšo trgovino Tima, parkirišče pri gradu, parkirišče nasproti bivše trgovine Cvetko, parkirišče pri športni dvorani Hardek, parkirišče ob Osnovni šoli Ormož, parkirišče ob Gimnaziji Ormož, gramozirano parkirišče ob objektu Ptujska cesta 7 in gramozirano parkirišče ob objektu Ptujska cesta 17;
  • parkirišče pri Hostel Ormož in pri gradu Ormož se zapirata v sredo, 14. 6. 2023 od 17.00 ure do četrtka, 15. 6. 2023 do 18.00 ure;
  •   Parkirišče za bivšo trgovino Tima, parkirišče nasproti bivše trgovine Cvetko, parkirišče pri športni dvorani Hardek, parkirišče ob osnovni šoli Ormož, parkirišče ob gimnaziji Ormož, gramozirano parkirišče ob objektu Ptujska cesta 7 in gramozirano parkirišče ob objektu Ptujska cesta 17, se zapirajo v sredo, 14. 6. 2023 od 20.00 ure do četrtka, 15. 6. 2023 do 18.00 ure
  • Možnost parkiranja bo pri pokopališču Ormož, parkirišče pri nogometnem igrišču, parkirišče pri vrtcu Ormož;

•    V času kolesarske dirke je tudi mobilna popolna zapora cest: glavna cesta Ptuj – Ormož, severna Ormoška obvoznica, Ptujska cesta, Ljutomerska cesta,  regionalna cesta Ormož-Ljutomer (do naselja Mihalovci), regionalna cesta Miklavž -Ormož (odsek Krčevina-Pavlovci) ter lokalna cesta Mihalovci-Jeruzalem-Vinski Vrh -Krčevina).

Mobilna zapora bo potekala na območju občine Ormož predvidoma med  14.00 (prihod na območje občine Ormož) in 15.30 uro (prihod na cilj).