Avtor prispevka: Boris Vukan
Člani OZVVS Ormož so v sodelovanju z OZSČ Ormož,  s KS Kog, občino Središče ob Dravi in Zgodovinskim društvom Ormož minulo soboto izvedli tradicionalni pohod po poteh braniteljev meje, ki je bil letos namenjen obeležitvi 22 let samostojnosti Slovenije in 20. letnice ZVVS.
Na pot je krenilo preko 120 pohodnikov iz Ormoža, Središča ob Dravi in Svetega Tomaža v družbi veteranov iz sosednjih OZVVS Ptuj in Ljutomer ter iz bolj oddaljenih OZVVS Vrhnika, Laško, Ruše, Sevnica, Maribor, Lenart, Policijskega veteranskega društva SEVER in OZSČ Ormož in Laško. Pot je potekala z Gomile pri Kogu ob državni meji proti Središču ob Dravi.

Pohodnike so v Gomili pričakali z veteranskim zajtrkom in okrepčilom, ki so ga pripravili člani družine veterana Jožeta Bobnjara iz Hermancev. Po krajši uvodni slovesnosti, kjer je zbrane nagovoril predsednik KS Kog Zdravko Hlebec, so pohodniki pod vodstvom Ivana Puklavca in praporščakov Dušana Bombeka ter Tončeka Murada krenili z Gomile proti Klumpi, kjer je Tonček Luskovič predstavil zgodovino KS Kog. Mladi glasbeniki s Koga pa so z nekaj poskočnimi poskrbeli za vedrejši korak pohodniškega društva.

Pohodnike je na pohodu spremljala logistična enota OZVVS Ormož, ki sta jo vodila Branko Škrinjar in Marko Kočevar, za vsak primer sta bila z nami na pohodu tudi sanitetnika Rok in Tadej Vukan. Na poti pa ni manjkalo niti jedače niti pijače še manj pa dobre volje.  
 
Cilj je bil SOKOLANA v Središču ob Dravi . Tukaj so pohodnikom najprej postregli s toplo malico in osvežilnimi napitki, za dobro voljo pa so skrbeli naši stari znanci, trio Asparagos iz Središča ob Dravi.
Pohodnike sta pozdravila tudi župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko in predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS za Vzhodnoštajersko Venčeslav Ogrinc.

Organizacijski odbor je delal v sestavi: Ivan in Franc Puklavec, Boris Vukan, Tonček Murad, Jože Bobnjar, Miran Štampar, Dušan Bombek, Branko Škrinjar, Marko Kočevar, Ivan Lukman, Mirko Jurkovič, Darko Puklavec, Dušan Šavora ter Miran Fišer. Poseben prispevek so dale tudi veteranske kuharice Marija Meško, Ljubica Fišer in Marta Medved, ki so pripravile slastno piščančjo obaro. Ob naštetih, gre zasluga, da je pohod po potehbraniteljev meje potekal brez “zapletov” tudi sponzorjem P&F Jeruzalem Ormož , Mercator, Krap market Tuš, trgovina Kormoran in CALA Branko Cajnko .

Nekaj utrinkov s pohoda (avtorji fotografij: Boris Vukan, Ljubica Fišer in Miran Fišer)