Policisti Policijske postaje Ormož so v času od 7:00 ure dne 4. 11. 2019, do 7:00 ure dne 5. 11. 2019 obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:

PONEDELJEK 4. 11. 2019

Ob 10.45 smo bili obveščeni o prometni nesreči I. kategorije in sicer na relaciji Ormož – Središče ob Dravi. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik z osebnim vozilo povozil srno. Izdano je bilo Obvestilo o odstopu od ogleda.

Napoved aktivnosti za torek dne 5. 11. 2019:

– Od 4.11.2019 do 10.11.2019 poteka poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na ugotavljanju psihofizičnega stanja voznikov (vožnja pod vplivom alkohola). Temeljna cilja nadzorstvenih aktivnosti sta zmanjšanje deleža povzročiteljev prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi ter zmanjšanje števila prometnih nesreč, pri katerih je kot sekundarni dejavnik prisoten alkohol, prepovedane droge ali druge psihoaktivne snovi.

OCENA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

Na območju PU Maribor se je v obdobju od 1. 1. do 15. 10. 2019 zgodilo 2.751 (2.940) ali 6 % manj prometnih nesreč, od tega 8 (14) prometnih nesreč s smrtnim izidom. Poleg teh se je zgodilo tudi 74 (63) ali 18 % več prometnih nesreč s hudo telesno poškodovanimi, 764 (809) ali 6 % manj z lahko telesno poškodovanimi in 1.905 (2.054) ali 7 % manj z materialno škodo. V prometnih nesrečah je 8 (16) udeležencev umrlo, 77 (67) ali 15 % več je bilo hudo in 1.005 (1.097) ali 8 % manj lahko telesno poškodovanih.

Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč se je na območju PU Maribor povečal v primerjavi s preteklim letom, in je znašal 8,8 % (8,5 %). Največji je bil delež alkoholiziranih povzročiteljev pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom, pri katerih je znašal 50,0 % (47,1 %), pri prometnih nesrečah s hudimi telesnimi poškodbami pa je znašal 21,9 % (17,8 %). Največ povzročiteljev je bilo pod vplivom alkohola pri prometnih nesrečah, ki so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti [18,2 % (15,7 %)] in nepravilne strani/smeri vožnje [15,5 % (15,7 %)]. Povprečna stopnja alkoholiziranosti je znašala 1,51 (1,50) g alkohola na kg krvi. Alkohol je še vedno ključni sekundarni vzrok prometnih nesreč na območju PU Maribor.

Problematika psihofizičnega stanja voznikov v cestnem prometu najbolj izstopa ob koncu tedna, predvsem ob petkih in sobotah (še posebej v nočnem času). Posebej izstopajoče je glede na večletne izkušnje obdobje ob koncu leta (november, december), ko je večje število praznovanj, na katerih se pogosto uživajo alkoholne pijače.

AKTIVNOSTI V ČASU AKCIJE

V času izvajanja akcije bomo policisti PP Ormož med rednim delom zagotovili intenziviranje aktivnosti na področju ugotavljanja psihofizičnega stanja voznikov, predvsem pa bomo policisti v tem obdobju:
– poostreno preverjali psihofizično stanje voznikov in odredili preizkus alkoholiziranosti vsem kontroliranim voznikom v cestnem prometu;
– v vseh primerih, ko bo obstajal sum, da voznik vozi vozilo pod vplivom prepovedanih drog, bo izveden predpisan postopek za prepoznavo teh simptomov in na podlagi tega odrejen strokovni pregled;
– posebej pozorni bodo policisti na kršitelje, ki prekoračujejo hitrost vožnje, vozijo po nepravilni strani oziroma v nepravilni smeri vožnje ali ne upoštevajo pravil o prednosti;

Na območju PP Ormož je delež alkoholiziranih povzročiteljev zelo visok in znaša 17,7 %, kar je največ na območju PU Maribor, zato bomo temu področju namenili veliko pozornosti.

PRIPRAVILA:
Aleš Meško, višji policist I
in Edvard Cvetko, komandir