Naslovna fotografija: Projekt so predstavili na novinarski konferenci, na kateri so sodelovali (z leve): Mateja Zemljak – VODJA ODDELKA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, RAZVOJNO PLANIRANJE IN PRAVNE ZADEVE na občini Ormož, Danijel Vrbnjak – ŽUPAN občine Ormož, Viki Ivanuša – DIREKTORICA LU ORMOŽ in Janja Meško – LU ORMOŽ

Projekt Mentorstvo za mlade, ki ga izvajata LU in občina Ormož predstavlja eno izmed priložnosti, da si dijaki ali študentje med poletnimi počitnicami naberejo izkušnje s praktičnim usposabljanjem na nekem delovnem mestu, se seznanijo z delovnimi procesi in se vključijo v družbo. Izvajalci projekta se zavedajo, da mladi predstavljajo pomembnem del družbe, zato jih želijo zadržati doma in jih seznaniti z možnostmi zaposlitve v domačem okolju.
MENTORSTVO ZA MLADE je projekt Lokalne akcijske skupine UE Ormož. LU ORMOŽ se v projekt vključuje kot vodilni partner, občina Ormož pa kot sodelujoči partner.

Razpis za vključitev v mentorski sistem bo objavljen 30. 5. 2022 ob 10.00 uri na spletni strani Občine Ormož. Rok za oddajo prijavnice bo 10. 6. 2022. Za sodelovanje v projektu se bodo lahko prijavili dijaki in študentje, ki imajo stalno prebivališče na območju UE Ormož in so dopolnili 15 let. Prijava bo potekala preko Google obrazca, povezava do obrazca bo objavljena v razpisu. K prijavnici je potrebno obvezno priložiti skenirano ali fotografirano potrdilo o vpisu za šolsko leto 2021/2022.

Skupno bo v mentorski proces sprejetih 12 dijakov oziroma študentov, saj je v mentorski projekt je pristopilo 12 ormoški podjetij oziroma javnih zavodov: Občina Ormož, JZ TKŠ, Razvojno raziskovalni center, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, enota Ormož, OŠ Sveti Tomaž, ZD Ormož, CSO, CNC strojništvo, Jeruzalem SAT Oljarna Središče ob Dravi, Avtocenter trgovina, KP Ormož, Puklavec Family Wines.
Posamezen dijak oziroma študent bo delo opravil preko študentske napotnice, v strnjenem nizu 39 ur dela, v mesecu juliju. Urna postavka znaša 5,21 EUR neto. Projekt se bo izvajal na Občini Ormož in na terenu pri sodelujočih javnih zavodih in podjetjih, ki so pristopili k mentorskemu sistemu.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dijaki oziroma študenti dobijo pri Mateji Zemljak, tel. 02 74 15 303, v času uradnih ur Občine Ormož ali na elektronskem naslovu: mateja.zemljak@ormoz.si.