S prvim julijem stopa v veljanov nov zakon o pravilih cestnega prometa. Z njim so strožje sankcionirani vozniki, ki jih policija zaloti pri prekrških, ki so neposredno povezani s hujšimi posledicami prometnih nesreč.

Pijanim voznikom odvzem dovoljenja
Voznik, ki mu bo alkotest pokazal več kot 0,52 mg/l, bo dobil 18 kazenskih točk, ki pomenijo takojšen odvzem vozniškega dovoljenja, v državno blagajno pa bo moral prispevati 1.200 evrov, kar je 400 evrov več kot do zdaj. Policisti ga bodo lahko tudi pridržali za od 6 do 12 ur.
Če bodo takšni vozniki nato želeli znova pridobiti vozniško dovoljenje, bo zanje obvezno opravljanje rehabilitacije – izobraževanje in program zdravljena zasvojenosti. Enake kazni kot v primeru alkoholiziranosti veljajo tudi v primeru vožnje pod vplivom prepovedanih substanc.
Če ima voznik več od 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, globa znaša 600 evrov, 900 evrov pa, če alkotest nameri več od 0,38 do vključno 0,52 mg/l.

Kazni pri prekoračitvi hitrostnih omejitev
Kjer je hitrost omejena na 30 km/h, bo za prekoračitev te meje za 10 km/h potrebno plačati 300 evrov + 3 kazenske točke.
Za prekoračitev omejitve za 30 km/h bo sledil odvzem dovoljenja in najvišja globa.
Če boste v naselju vozili:
10 km/h prehitro: 100 evrov
20 km/h prehitro: 300 evrov + 3 kazenske točke
do 50 km/h prehitro: 1.000 evrov + 9 kazenskih točk,
več kot 50 km/h: odvzem vozniškega dovoljenja ter 1.200 evrov kazni.
Zunaj naselja so kazni nekoliko blažje – prekoračitev hitrosti za 20 km/h bo stala 80 evrov, do 30km/h 160 evrov in 3 kazenske točke, do 40 km/h 300 evrov in 5 kazenskih točk, nad 40 km/h pa 500 evrov in 9 kazenskih točk.
Na avtocesti:
20 km/h prehitro: 80 evrov globe,
do 30km/h: 120 evrov,
do 40 km/h: 200 evrov + 3 kazenske točke,
do 50 km/h: 300 evrov + 5 kazenskih točk,
nad 50 km/h: 400 evrov globe, 9 kazenskih točk ter prepoved vožnje.

Ostre kazni za napačno vožnjo po avtocesti
Posebej ostro bodo kaznovani tisti, ki bodo na avtocesto zapeljali v napačni smeri, v zadnjih letih se je na ta način namreč zgodilo kar nekaj hudih prometnih nesreč. V teakem primeru bodo vozniku odvzeli vozniško dovoljenje – dobil bo 18 kazenskih točk – in mu prisodili globo 1.200 evrov.
Prepoved slušalk, telefona
Pri vožnji z avtomobilom morate imeti še naprej obvezno pri sebi vozniško dovoljenje in veljavno prometno dovoljenje, sicer vam grozi kazen 40 evrov, za neuporabo varnostnega pasu pa 120 evrov globe. Hkrati v vozilu ni dovoljeno uporabljati mask, slušalk in telefonov, radio pa ne sme igrati preveč naglas, če bi bilo s tem zmanjšano slušno zaznavanje, pri čemer vam grozi globa 120 evrov.
Kazni tudi za kolesarje
Tudi na kolesu niso dovoljene slušalke, prav tako uporaba telefona ali mask, predvidena kazen pa je 40 evrov. Kolesarjem pretijo kazni tudi za vožnjo v napačni smeri kolesarske steze (40 evrov), vožnjo zunaj kolesarske steze (80 evrov), neuporabo luči (80 evrov) in nenakazovanje spremembe smeri (40 evrov). Uporaba čelade je obvezna za otroke do 14 leta starosti.

Nova prometna zakonodaja prinaša številne spremembe, ki bodo vplivale tako na delo policije kot tudi na kršitelje cestnoprometnih predpisov. Zakon o varnosti cestnega prometa se bo namreč razdelil na štiri področne zakone, in sicer Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih in Zakon o javnih cestah.
Čeprav je nosilec nove prometne zakonodaje Ministrstvo za promet Republike Slovenije, ki je tudi pristojno za tolmačenje vseh štirih zakonov, pa se bodo občani ob kršitvah najprej srečali s policisti. Da bi bil prehod na nove zakonske določbe občanom čim bolj prijazen, bodo zato policisti dan pred nastopom nove prometne zakonodaje, 30. junija v četrtek, udeležencem v cestnem prometu na razumljiv način pojasnjevali tako pristojnosti policije kot tudi spremembe, ki se bodo kršiteljev neposredno dotaknile. S svojimi vprašanji se bodo občani lahko obrnili na številne informacijske točke, ki jih bodo v ta namen začasno postavili na različnih lokacijah.
KP