Občinski svet Središče ob Dravi je na minuli seji sklenil, da bo občina tudi za prihodnje šolsko leto razpisala dve štipendiji. Sprejeli pa so tudi predlog višine štipendij. Tako bo razpisana ena štipendija za srednje šole v višini 130 evrov mesečno za tehnične smeri, in ena v višini 200 evrov mesečno za študij splošne ali dentalne medicine ali študij tehničnih smeri ali družbenih ved.
Sicer pa so na seji obravnavali še Odlok o cestah; rešili nekaj premoženjsko pravnih zadev; razpravljali o nabavi novega vozila za Prostovoljno gasilsko društvo Obrež, izrazili mnenje, da bi tudi njih bilo potrebno vprašati za mnenje o usodi ormoške gimnazije – namreč občina Središče ob Dravi tudi že vse od začetka sofinancira njeno delovanje; potrdili pa so še imenovanje Andreja Brenceta za v.d. direktorja Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož.