Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan in župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko sta v prisotnosti občinskih svetnikov včeraj popoldne (petek, 29.11.) v Središču ob Dravi podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Središču ob Dravi.
Gre za največjo investicijo, ki so jih doslej izvajali v tej mladi obmejni občini in bo delno financirana iz Kohezijskega sklada Evropske unije, znaša pa 7.721.836,00 evrov. Od tega si je občina uspela pridobiti 4.857.335,00 evrov iz sredstev EU, 857.176,00 evrov od države, 1.100.000 evrov pa bo prispevela iz proračuna.
Kanalizacija v dolžini 28,5 kilometrov bo pokrivala 570 gospodinjstev v Središču ob Dravi, v Grabah in Obrežu. kar pomeni več kot 80-odstotkov površine občine.
Gradnja kanalizacije in čistilne naprave, ki je v tem trenutku že v teku, bo zaključena v jeseni leta 2015.