Branko Šumenjak, podžupan, občinski svetnik in novoizvoljeni državni svetnik je včeraj sklical novinarsko konferenco, kjer je pojasnil obtožbe predstavnikov neobstoječega Kluba svetnikov Civilnega gibanja za etično on osveščeno občino Ormož SONCE PRLEKIJE in Liste za razvoj občine Ormož o samovoljnem vodenju 17. seje Občinskega sveta Občine Ormož.
Predstavil je tudi Javni poziv svetniku Občinskega sveta Občine Ormož, Viliju Trofeniku, da naj nemudoma pokaže diplomo, ali pa naj takoj odstopi s funkcije svetnika v Občinskem svetu Ormož.
Na koncu pa je Branko Šumenjak naznanil tudi, da je bil izvoljen v Državni svet RS, kot prvi državni svetnik kdajkoli iz Upravne enote Ormož.
Branko Šumenjak je povedal:

KLIKNI NA IME:
BRANKO_SUMENJAK_05december2012

JAVNI POZIV svetniku Viliju Trofeniku je podpisalo deset svetnikov (Foto:Karolina Putarek)