Z željo, da javnost seznani z delom in prizadevanji Državnega sveta, je državni svetnik 8.volilne enote, Branko Šumenjak danes v Ormožu sklical novinarsko konferenco.
Povedal je, da so se svetniki Državnega sveta v zadnjem letu, odkar mu teče mandat, sestali na 12tih rednih in 6tih izrednih sejah, da je pristojnost Državnega sveta sicer mala, da pa mnoge “prenagljene” odločitve Državnega zbora poskušajo omiliti z vetom. Tako je državni svet v minulih mesecih podal odložilni veto na zakon o bančništvu,ki – kot je pojasnil Šumenjak – bo na škodo malim delničarjem, ti bi naj z novim zakonom izgubili svoje deleže. Veto na zakon o nepremičninah, na zakon o izvrševanju proračuna, ki jemlje malim občinam del razvojnih sredstev ter veto na zakon o izbrisanih, ta zakon je sramota za Slovenijo, meni Branko Šumenjak, izbrisani so se pritožili na evropsko sodišče, izplačila z vsemi stroški vred pa bodo segali čez milijardo evrov, je še dodal.
Nazadnje, minuli teden, pa so v DS razpravljali o predlogu odložilnega veta na Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih financah. A predloga za veto žal niso izglasovali, je pojasnil Šumenjak. Zanj je glasovalo 13 državnih svetnikov, proti pa se jih je izreklo 14.
“Vlada kot predlagatelj predloga Zakona v obrazložitvi navaja, da se zaradi bližajoče se objave rezultatov obremenitvenih (stres) testov za osem bank v Sloveniji, med njimi za vse tri največje državne banke (NLB d.d., NKBM d.d., Abanka d.d.), vzpostavlja pravna podlaga za takojšnjo dokapitalizacijo bank s strani Republike Slovenije. Dokapitalizacijo bi vlada izvedla po svoji presoji in na podlagi mnenja Banke Slovenije, vendar brez odobritve ali celo obveščanja Državnega zbora. Državna sekretarka mag. Mateja Vraničar je na seji Odbora DZ za finance in monetarno politiko povedala, da je maksimalni možen obseg dokapitalizacije bank s strani Republike Slovenije v višini 4,7 milijarde evrov. Zakon, ki omogoča največjo dokapitalizacijo bank z denarjem davkoplačevalcev in ki bo imel velike posledice za blaginjo sedanje in prihodnjih generacij, pa je iz odločanja popolnoma izključil Državni zbor. Predstavniki ljudstva bodo tako popolnoma izločeni iz soodločanja o milijardnih dokapitalizacijah slovenskih bank. To dejansko pomeni konec parlamentarne demokracije v Sloveniji, takšna rešitev pa je lahko sprejeta le z namenom skrivanja ljudi, ki so podeljevali ali dopuščali podeljevanje slabih posojil in so odgovorni za sedanje stanje v bankah. Temu pritrjuje tudi odločitev, da bo vlada dokapitalizacijo bank izvedla neposredno, čeprav bi jo lahko izpeljala preko Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Na ta način bi bile odločitve veliko bolj strokovne, transparentne in politično neodvisne, predvsem pa se ne bi ponavljal način upravljanja državnih bank, ki je privedel do milijardnih izgub bank in praktično k zlomu slovenskega gospodarstva”, piše v poročilu z razprave v Državnem svetu.

Državni svet se jutri sestaja na 13.redni seji. Ta bo potekala v Dravogradu. Državni svetniki se bodo na seji – med drugim – seznanili z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Na pobudo Šumenjaka pa bodo zahtevali tudi jasen odgovor od vlade, ali naj še pričakujemo hitro cesto Ormož – Gorišnica – Ptuj, ali ne.
Seznanili pa se bodo tudi z novim predlogom Zakona o vinu, ki kot pravi Šumenjak, bo spet udaril le male vinogradnike oziroma vinarje. PRISLUHNITE odlomku izjave Branka Šumenjaka na današnji tiskovni konferenci:

Državni svet, da kmalu pripravlja tudi „Posvet o vinu“, kjer bodo sodelovali vinogradnik in vinarji, strokovnjaki ter pripravljalci novega Zakona o vinu, je današnjo novinarsko konferenco zaključil državni svetnik Branko Šumenjak, takrat, da bo oblikovano mnenje, ki ga bodo posredovali vladi.