S tem sklepom se določajo izjeme v okviru splošnega zaprtja vrtcev.

Izjemoma bodo odprti naslednji vrtci: Vrtec Ormož,  Osnovna šola Velika Nedelja – VIE Podgorci, Osnovna šola Miklavž pri Ormožu – VIE Miklavž pri Ormožu, Osnovna šola Ivanjkovci – VIE Ivanjkovci.

Delovanje vrtcev je organizirano v minimalnem obsegu, ki je namenjen samo otrokom staršev, ki nujno potrebujejo varstvo otrok.

Upoštevati je potrebno trenutno epidemiološko stanje in vse predvidene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS – Cov-2, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

V ČASU ZAPRTJA VRTCEV SO STARŠI OTROK, KI NE BODO V VRTCU, PLAČILA ZA VRTEC OPROŠČENI!