Kmetijska gospodarstva, ki so letos spomladi utrpela škodo po pozebi, jo morajo na svojo občino prijaviti do 23. avgusta, so sporočili s kmetijskega ministrstva. Prijava škode je predpogoj za vključitev kmetijskih površin v končno oceno škode, na podlagi katere bodo kmetje lahko uveljavljali ukrepe za pomoč po pozebi.

Končno oceno bo potrdila državna komisija za ocenjevanje škode, pri čemer bo upoštevala podatke o prizadetih območjih in poškodovanosti kmetijskih kultur, ki so jih ugotovili javna služba kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Slovensko zavarovalno združenje, podatke o poljščinah in površinah iz uradnih evidenc kmetijskega ministrstva ter karte dnevnih minimalnih temperatur zraka za Slovenijo.

Končno oceno škode bo naredila Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z omenjenimi institucijami in prizadetimi občinami. Uprava za zaščito in reševanje je kmetijam konec julija poslala predtiskane obrazce za prijavo škode, ki jih morajo nosilci kmetij pregledati, vpisati podatke o odstotku poškodovanosti posameznih kultur ter priložiti dokazila kot so slike, cenilni listi zavarovalnic in podobno.

Ker je določena območja prizadela tudi toča in suša, je zaradi zahtev evropskih predpisov za priglasitev pomoči po letošnji pozebi treba natančno ločiti škodo, ki je nastala zaradi pozebe, od škode zaradi toče in suše.

Nosilec kmetije mora izpolnjen in podpisan obrazec s priloženimi dokazili občini dostaviti najkasneje do 23. avgusta. Kmetje, ki morebiti niso prejeli obrazcev, naj se obrnejo na predstavnike občinske komisije na občini.

Občinske in regijske komisije za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah bodo v sodelovanju s kmetijskimi inšpektorji opravile kontrolne oglede poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu do 15. septembra.