Gasilska zveza (GZ) ORMOŽ je danes popoldne imela novinarsko konferenco, kjer sta predsednik : Dejan Jurkovič in tajnica Marta Žnidarič predstavila enoletno delo GZ ORMOŽ.

Glede na “mesec požarne varnosti” je predsednik Dejan Jurkovič najprej predstavil tekoče aktivnosti, ki letos potekajo pod geslom “Ko zagori naj se nam ven mudi”. Med mnogimi gasilskimi vajami, dnevi odprtih vrat po gasilskih domovih, bo 22.oktobra še posvet o evakuaciji v primeru požarov v notranjosti bivalnih prostorov in praktična vaja.
Sicer pa je Jurkovič povedal, da so gasilci GZ ORMOŽ letos poleti slovesno z veliko parado po mestu obeležili 60.letnico delovanja, za PGD Bresnica nabavili motorno brizgalno, za PGD Ključarovci gasilsko vozilo za moštvo; za GZ in PGD Ormož pa poveljniško vozilo. Zelo ponosni pa so v Gasilski zvezi tudi na na-novo ustanovljen ženski pevski zbor, ki je v Lovrencu na Pohorju na srečanju gasilskih pevskih zborov letos že dostojno zastopal barve GZ ORMOŽ.

Za velik dosežek pa štejejo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo “vadbenega centra”, ki se bo nahajal na en hektar velikem zemljišču med nekdanjo tovarno sladkorja in železniško progo. V okviru GZ Slovenije pa je v oktobru tudi že bil sprejet koncept za gradnjo 17 regijskih gasilskih vadbenih centrov, ki jih bo Uprava za zaščito in reševanje RS gradila po tipskih načrtih za vse regije.
GZ ORMOŽ je gradbeno dovoljenje dobila za “gasilski vadbeni center”, ki ga bo gradila v treh fazah. In PRVA faza predstavlja gradnjo vadbenega centra po tipskem načrtu, ki ga bo gradila Uprava za zaščito in reševanje Slovenije.
Pomeni pa asfaltno ploščad dolžine 75 metrov in širine 20 metrov, 18 metrov visok stolp; jašek, ki bo služil za vaje v reševanju iz globin oziroma vode ter ploščad vaje za reševanje iz avtomobilov in podobno.
V GZ ORMOŽ pa imajo načrt še za DRUGO in TRETJO fazo širitve vadbenega centra, ki bi nekoč imel še požarno hišo oziroma gasilski dom, kjer bi v prtličju bile garaže, sanitarije, garderobe in delavnica za servisiranje dihalnih aparatov; v prvem nadstopju bi bila večnamenska dvorana, ki bi služila kot predavalnica oziroma jedilnica s prostormo za razdeljevanje hrane; v mansardnem delu “požarne hiše” oziroma gasilskega doma pa bi bila še steza za dihalne aparte. in podobno.
PRVO fazo vadbenega centra bodo začeli graditi spomladi, ta del bo stal okrog 400 tisoč evrov. Skupaj z gradnjo DRUGE in TRETJE faze pa bi investicija bila vredna okrog 1.200.000 evrov. Namenjen pa bo za vaje in tekmovanja gasilcem Gasilskih zvez v Spodnjem Podravju: Ptuj, Slovenska Bistrica, Lenart in Ormož. POGLEJ PREDSTAVITEV1

V nadaljevanju je Jurkovič povedal še, da so gasilci v PGD znotraj GZ ORMOŽ v letu 2014 imeli skupaj 101 intervencijo, od tega 14 požarov, 13 prometnih nesreč, 53 naravnih nesreč, 2 nesreči z nevarnimi snovmi in 19 tehničnih in podobnih nesreč.
Tajnica GZ ORMOŽ Marta Žnidarič pa je predstavila izobraževanja, ki so se jih udeleževali in uspešno zaključili. Ta so za uspešno delo gasilcev še kako pomembna, je zaključila.