S priložnostno svečanostjo so na Hardeku v nedeljo ( 14.avgusta ) odprli obnovljeno cesto skozi vas. Poleg ceste se na Hardeku odslej ponašajo tudi z novim pločnikom vzdolž 750 metrov dolge ceste, s primerno razsvetljavo, z obnovljenim vodovodom in z obnovljeno kanalizacijo. V okviru obnovitvenih del pa imajo na Hardeku odslej v zemljo položene tudi električne in telefonske kable. Investicija je vredna okrog 380 tisoč evrov.
Z obnovitvenimi deli so začel leta 2009, saj so dela potekala v fazah. Končno pa so torej zaključena in Hardečani so nove pridobitve zelo veseli, saj je prispevala tudi k lepšemu izgledu kraja, predvsem centra vasi, ki je že od nekdaj pred hardeškim gasilskim domom.

Temu primerno so obeležili tudi otvoritev. Uvodoma je zbranim vaščanom in številnim gostom zaigrala ormoška godba na pihala, ki sicer izhaja iz Hardeka, saj je skupaj s hardeškim prostovoljnim gasilskim društvom bila ustanovljena leta 1886 in letos slavi svojo 135 letnico. Potem je zbrane pozdravil predstavnik vasi v ormoškem KS in organizator otvoritvene prireditve Slavko Petek; o poteku gradnje je spregovoril predsenik gradbenega odbora Jože Šterman, vsem, ki pa so v letih gradnje kakorkoli pomagali pa je Šterman – tudi kot predsednik PGD Hardek skupaj s poveljnikom Mirkom Kosijem podelil zahvale;
zgodovino Hardeka je na nekoliko šaljiv način predstavil “stari gasilec Janez”. Slavnostni govornik je bil župan občine Ormož Alojz Sok, ki je Hardečanom za pridobitev čestital; krščanski obred ob otvoritvi pa je opravil domači župnik Drago Avsenak.

Tribarvnico so simbolično prerezali in s tem cesto skozi vas predali svojemu namenu, najstarejši vaščanki Pepca Gerlovič in Pepca Polajnko ter Jože Šterman, predsednik gradbenega odbora in Alojz Sok, župan občine Ormož.
Vsi štirje so se potem v kočiji Danila Ivanuše s Huma prvi popeljali po novi cesti, in sicer v spremstvu konjenikov iz Okoslavcev pri Radencih; za njimi pa potem še godba na pihala na traktorju častitiljive starosti, ki je last traktorista Hrnja iz Pavlovcev. Sledila je pogostitev s “srnjakovim golažem”, ki ga je skuhal domačin Karči.

UTRINKI s svečane otvoritve:

Otvoritev: Od leve proti desni: Alojz Sok, Pepca Gerlovič, Pepca Polanjko, Jože Šterman (Foto:Tonček Šalamon)

Slavko Petek, predstavnik vasi v KS ORMOŽ ( Foto:Karolina Putarek)

Ormoška godba na pihala (Foto:Karolina Putarek)

Jože Šterman, predsednik gradbenega odbora ( Foto: Karolina Putarek)

Zahvalo za sodelovanje je prejela tudi KTV ORMOŽ ( Na sliki: Anton Šalamon, v.d.direktorja KTV ORMOŽ, Mirko Kosi, poveljnik PGD Hardek in Jože Šterman,predsednik PGD Hardek in predsednig gradbenega odbora)

Janez Pavšner - stari gasilec Janez ( Foto: Karolina Putarek)

Alojz Sok - župan občine ORMOŽ ( Foto: Karolina Putarek)

Drago Avsenak, župnik ( Foto: Karolina Putarek)

Na kočiji: Pepca Gerlovič, Pepca Polanjko, Alojz Sok in Jože Šterman (Foto:Karolina Putarek)

Po novi cesti..... (Foto:Karolina Putarek)

Po novi cesti.... ( Foto:Karolina Putarek)

Po novi cesti ...( Foto: Karolina Putarek)