Svetnice in svetniki občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž so se včeraj (torek) zbrali na 1.skupni izredni seji, kjer so razpravljali o višini povprečnine za leti 2016 in 2017. Vse tri občine se namreč ne strinjajo z novim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, s katerim je za leti 2016, 2017 določena povprečnina 522 evrov na prebivalca. Sprejeta višina povprečnine nikakor ne ustreza niti realnim tekočim stroškom občin pri izvajanju zakonskih nalog, kar bo še najbolj teplo majhne občine. S povprečnino 522 evrov so občanke in občane prikrajšali med 108,40 do 130 evrov po prebivalcu.
O posledicah tako nizke povprečnine je spregovoril Alojz Sok, župan občine Ormož:

Izjava Alojz Sok:

Sprejeli so SKLEP, da odločno nasprotujejo 53., 54 in 55. členu Zakona o proračunu RS za leti 2016, 2017 v katerih ta določa višino finančnih sredstev za občine. Svetnice in svetniki ugotavljajo, da vlada RS in Državni zbor s tako dodeljeno višino finančnih sredstev ogrožata smisel in obstoj lokalne samouprave in še dodatno siromašita prebivalke in prebivalce občin, ki so zaradi socialne in ekonomske krize že tako zelo prizadeti. Prav tako pa državna raven deluje v nasprotju s pravili pravne države, saj že nekaj let določa povprečnine v nasprotju z Zakonom o financiranju občin.

Zahtevajo, da se povprečnina za leti 2016, 2017 poviša vsaj na 536,00 evrov na prebivalca, če bi bila opredeljena po z zakonom določeni formuli, bi itak morala znašati 652 evrov.DSCN2190[1]

DSCN2192[1]

DSCN2191[1]