Turistična kmetija Glavinič – Marko Glavinič je septembra 2023 v Vinskem vrhu pričel z gradnjo dodatnega nastanitvenega objekta, ki bo imel 6 nastanitvenih enot v kategoriji 3 jabolka (18 postelj + 4 pomožna ležišča).

Trenutno so na objektu izvedena vsa groba gradbena dela, postavljena je streha in stavbo pohištvo. V notranjosti je v teku izvedba predelnih sten in inštalacijska dela. V zaključni fazi so dela na okolici objekta. (Naslovna fotografija: Načrtovan končen izgled objekta)

Gradnja novega objekta na turistični kmetiji dopolnjuje že obstoječo dopolnilno dejavnost na kmetiji. Pred tremi leti je na kmetiji že zaživel Vinski raj Glavinič, v okviru katerega so do 40 gostom na voljo nastanitve v vili in petih kajžah.

Obiskanost turistične kmetije je nad pričakovanji, vsako leto se število prenočitev s strani izjemno zadovoljnih slovenskih in tujih gostov povečuje.

Nova investicija se nanaša na rekonstrukcijo obstoječega objekta, (družinske hiše, ki je bila zgrajena leta 1980) v nastanitveni objekt z devetimi nastanitvenimi enotami in dodatno turistično ponudbo: kopalnim bazenom, wellnesom, fitnesom, kulinaričnimi doživetji.

Investicija se izvaja v skladu z načelom »da se ne škoduje bistveno« oz. investicija bo prispevala k zelenemu prehodu, in sicer:
z rekonstrukcijo objekta bo bistveno izboljšana energetska učinkovitost objekta, kar bo izkazano s kazalniki po PURES-3,
pri rekonstrukciji bo uporabljenih več kot 40% gradbenih materialov iz obnovljivih virov, izvedeni bodo ukrepi za zmanjšanje volumna snovnih odpadkov in zmanjšanje količin odpadkih voda, vključeni bodo ukrepi za povišanje trajne mobilnosti – zagotovljena bo izposoja koles in polnilna postaja za električna vozila.

Kot je zapisano v “Obvestilu za javnost”, ki nam ga pošilja Javni zavod za turizem, kulturo in šport, Turistična kmetija GLAVINIČ z novimi vlaganji želi doseči sledeče učinke:
privabiti tuje goste tudi izven turistične sezone, podaljšati bivanje gostov z dodatno ponudbo in povečati kakovost že dosedanjih storitev. Temeljni razlog za investicijo izhaja iz želje in nuje po ustvarjanju novih turističnih nastanitev, ki bodo zagotovila povečanje števila obiskovalcev in podaljšanje njihovih nočitev ter razvoj novih turističnih produktov na kmetiji. Ostali razlogi so še:
zadržati obiskovalce za več dni na destinacije Jeruzalem Slovenija,
povečati število nočitev na turistični kmetiji Glavinič, razvijati nove turistične produkte, ki bodo animirali goste k daljšemu bivanju (wellness, fitnes, kopalni bazen, kulinarična doživetja), gospodarska okrepitev delovanja turistične kmetije, dodatno zaposlovanje, povezovanje in sodelovanje z drugimi predstavniki lokalne skupnosti.

Investicija vredna 1.813.402,70 EUR (brez DDV) bo zaključna junija 2025
in bo sofinancirana v višini 906.701,35 EUR iz sledečega vira: Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma – Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K11: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino, in v naložbo IB: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma. »Financira Evropska unija – NextGenerationEU«