Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač je današnji delovni obisk v Podravski regiji začel v občini Ormož. Z županom Danijelom Vrbnjakom in njegovimi sodelavci je spregovoril o treh ključnih občinskih projektih: o rekonstrukciji čistilne naprave, ureditvi vodovodnega sistema in razširitvi ekonomsko poslovne cone Ormož. Beseda je tekla o izkušnjah z izvajanjem projektov s pomočjo evropskih sredstev in o izvajanju evropske kohezijske politike v novem programskem obdobju 2021–2027, ki bo za Slovenijo precej ugoden. Sloveniji bi naj pripadlo 2miljardi 558 milijonov nepovratnih sredstev za podporo gospodarstvu in gospodarski infrastrukturi in še 2milijardi in 500 milijonov povratnih sredstev za posodobitev zdravstva.
Minister se je strinjal, da je obstoječa finančna perspektiva pokazala nekaj pomanjkljivosti, in zato slabšo operativnost pri izvedbi: »Načrtujemo, da bomo v naslednji finančni perspektivi odpravili ovire, ki preprečujejo operativnejšo izvedbo. Izvajanje kohezijske politike je enostavno treba približati izvajalcem, občinam in vsem, ki potrebujejo sredstva za njihov razvoj”, je še zatrdil minister.
Z namenom hitrejše in lažje dostopnosti do sredstev evropske kohezijske politike pa da razmišlja o zamenjavi instrumenta dogovora za razvoj regij z drugimi bolj operativnimi prijemi. Pojasnil je, da je treba pri pridobivanju evropskih sredstev odpraviti številne administrativne ovire v postopkih in zmanjšati število nivojev odločanja, kar se je kot konkretna ovira izkazalo tudi pri dokončni izpeljavi zgoraj navedenih treh pomembnih projektov v Ormožu. Kot je povedal minister Černač, so sredstva za rekonstrukcijo čistilne naprave in ureditev vodovodnega sistema že odobrena, problematika povezana s čakanjem na denar pa je administrativne narave.
Minister Černač se je kasneje srečal še z župani občin Destrnik, Pesnica, Kungota in Šentilj.