V Cerovcu Stanka Vraza (KS Ivanjkovci) je na velikomašni dan potekala tradicionalna prireditev POZDRAV TRGATVI, ki jo organizira TKD Ivanjkovci. Postavili so klopotec, imeli sveto mašo, podelili plaketo in priznanje Stanka Vraza, tekmovali v kuhanju jedi v kotlih – okronali novo vinsko kraljico Jeruzalemsko-ormoških goric. Zanimivo je to, da peta po vrsti ni vinska kraljica, pač pa vinski kralj:

PRAZNIK TRGATVE TKD Ivanjkovci tradicionalno prireja na veliko mašo, 15.avgusta, ko običajno povsod naokoli postavljajo klopotce. Sončen praznični dan je tako na jeruzalemsko-ormoške griče natančneje v CEROVEC STANKA VRAZA zvabil številne goste od blizu in daleč. TKD Ivanjkovci vse od leta 2018 PRAZNIK TRGATVE prireja ob domačiji Stanka Vraza oziroma pri kapelici za hišo.

CEROVEC STANKA VRAZA je letos dobil nove krajevne table

Potomka najstarejše vinske trte na svetu, zasajena na prizorišču, dobro rodi…

Prireditev se je začela ob 10.uri s kuhanjem različnih jedi v kotlih, ki je tekmovalnega značaja. Pod budnim očesom komisije je letos v kuhanju tekmovalo 13 ekip: Svinjski rilčki I. (otroška ekipa iz Miklavža pri Ormožu), Svinjski rilčki II (starejša ekipa iz Miklavža pri Ormožu, med katerimi je bil tudi župan občine Ormož Danijel Vrbnjak), ter ekipe Kosečevi, »Ja chef«, Lovska družina Ivanjkovci, Vroči lonec, Mastni lonec, Ivanjkovčari, Skupina Vzklik, »Za s kruhom pomazati«, ekipa iz Hujbara, Društvo Kuhača in »Poskočne riglice«.


Potem, ko je po prizorišču že prijetno zadišalo, se je začel tudi uradni del prireditve. Zbrane je najprej pozdravil Mihael Črešnjevec – predsednik TKD Ivanjkovci, ki je dejal, da je TD Ivanjkovci bilo ustanovljeno leta 1947 in da je že od nekdaj gonilna sila različnih prireditev v domači KS, gotovo pa je prireditev POZDRAV TRGATVI ena največjih in vedno dobro obiskana.

Mihael Črešnjevec – predsednik TKD Ivanjkovci

Alenka Zima – članica ocenjevalne komisije in Mihael Črešnjevec – predsednik TKD Ivanjkovci

Potem so k besedi povabili tudi župana občine Ormož Danijela Vrbnjaka, ki je prireditev označil kot eno od možnosti za prijetna druženja in spodbudo ohranjanju tradicije postavljanja klopotca. Enakega mnenja je bil tudi predsednik KS Ivanjkovci Anton Zadravec, ki v tovrstnih prireditvah vidi nove možnosti za promocijo domačih krajev in prispevek k turistični ponudbi občine. Znano je, da TKD Ivanjkovci na prireditev povabi tudi sosednja in prijateljska Turistična društva, med temi so letos na prireditvi bili tudi gostje iz Hrvaške: Udruga građana iz kraja Margečan. Prireditve pa so se udeležili tudi podžupan občine Ljutomer Niko Miholič, predstavniki JZ TKŠ Ormož, JSKD OI Ormož in drugi.

Jeruzalemsko-ormoške gorice imajo odslej VINSKEGA KRALJA

Višek dogajanja je bilo kronanje 5.vinske kraljice Jeruzalemsko-ormoških goric oziroma vinskega kralja, kajti dosedanji vinski kraljici EVI LESKOVAR je mandat potekel, zamenjal pa jo je vinski kralj! Po izboru komisije je novi vinski kralj Jeruzalemsko-ormoških goric postal TILEN SEDLAK. Krono sta mu nadela župan Danijel Vrbnjak in predsednik TKD Ivanjkovci Mihael Črešnjevec, kraljevsko lento mu je nadela bivša vinska kraljica Eva Leskovar, “kraljevsko listino” pa izročila Barbara Podgorelec (JSKD OI ORMOŽ).
Tilen Sedlak je 31 letni mladenič doma iz Obreža, ki ga je sicer življenjska pot zanesla med Haloške vinograde, s tem, da pa obdeluje tudi vinograde v Hermancih. Tilen je po poklicu zdravstveni tehnik, srce pa mu bije za vinarstvo in vinogradništvo. Predstavil je tudi svoje kraljevsko vino »S-vino« in verjame, da bo dostojno zastopal interes Jeruzalemsko-ormoških vinogradnikov in jih tudi preko posebnih vinskih prireditev poskušal povezati s Haloškimi.

Sledila je postavitev klopotca. Kot običajno so klopotec postavili domači fantje, dejanje in pomen klopotcev pa je predstavil dolgoletni član TKD Ivanjkovci Branko Fifnja. Točno ob 12.uri je ob kapelici potekala praznična sveta maša, ki jo je daroval Svetinjski župnik Jožef Rajner.Kasneje so organizatorji predstavili še dobitnike plakete in priznanja Stanka Vraza, ki jih TKD Ivanjkovci namenja zaslužnim članom društva. Letos so plaketo podelili Mariji (Mimici) Feguš, ki v društvu aktivno sodeluje vse od začetka njegovega delovanja; priznanje je prejela Marija Kerndl, prav tako dolgoletna aktivna članica društva. Podelili pa so tudi zahvale »predsednika TKD Ivanjkovci«, ki pa so si jih letos prislužili člani Dejan Klemen, Zlatko Vraz in Vilko Munda.

Ta čas pa je komisija tudi že ocenila vseh 13 jedi iz kotla. Okus članov komisije je najbolj zadovoljila juha, ki jo je skuhala otroška ekipa Svinjski rilčki I (Miklavž pri Ormožu). Takoj za njimi pa so komisijo s svojo kuho prepričali Koščevi, pred vsemi ostalimi ekipami, ki so bile na tretjem mestu.
Popoldne so zbrani na prireditvi preživeli v prijetnem praznične druženju in ob glasbi domače glasbena skupine LEGENDE.