Razpršeni hotel je možnost turističnih nastanitev v različnih hišah in sobah ali praznih vikendih, ki so na različnih lokacijah po občini, a so povezane v celoto z dogovorjenimi standardi kakovosti storitev, ki pa tako ponudnikom kot gostom ponuja učinkovite centralizirane storitve ( kot so: rezervacija, prijava, promocija in podobno. ) Tako razpršene turistične namestitve z enotnim nastopom postanejo »hotel«, ki bi z dobro organiziranostjo lahko ponujal večje število nočitvenih kapacitet v vseh treh občinah na Ormoškem. Projekt so izvajalci minuli teden predstavili na novinarski konferenci, ki je potekala v Košarkini hiši na Kogu:

:
Zbrane na novinarski konferenci je najprej pozdravil direktor Razvojno raziskovalnega centra Ormož Matej Rogač, ki je dejal, da je ideja o Razpršenem hotelu na območjih občin Ormož, Središče ob Dravi tlela že vse od leta 2014, vse do letos, ko se je k realizaciji ideje resno pristopilo, korak za korakom. Ker je novinarska konferenca potekala v Košarkini hiši na Kogu, je zbrane najprej pozdravil Anton Luskovič – predsednik TKD Kog, ki je povzel zgodovino leta 1870 zgrajene Košarkine hiše. Na Kogu so namreč na lepo obnovljeno Košarkino hišo, ki so jo s pomočjo občine Ormož po etapah obnavljali vse od leta 2012, zelo ponosni.

Projektno se je ideje o »Razpršenem hotelu« lotil ormoški razvojno-raziskovalni center (RRC), ki je pripravil vse potrebno za pridobitev evropskih sredstev prek lokalne akcijske skupine, strokovno in vsebinsko pa v projektu sodeluje Javni zavod za turizem, kulturo in šport.

»Zdaj projekt teče od 4.julija letošnjega leta, zaključek je predviden 31.7. prihodnje leto,« je pojasnil direktor RRC ORMOŽ Matej Rogač in dodal da je projekt ocenjen na 73 tisoč evrov, od tega si izvajalci projekta obetajo 42 tisoč evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva so potrebna za vzpostavitev digitalnega rezervacijskega sistema oziroma skupne recepcije, ki bo delovala znotraj TICa, izdelali bodo enoten logotip, promocijske filme, plakate, brošure, oglaševalne table in podobno. Pogoj za prijavo za evropska sredstva je vsaj 10 ponudnikov nočitev, želijo pa si vsaj 15 ponudnikov, ki bodo k projektu pristopili kot ponudniki hrane, vina, doživetij in drugo…. »Tako bo možno že oblikovati določene turistične pakete in jih ponuditi turistom,« je zaključil Rogač. Sicer pa število ponudnikov ni omejeno, kdaj koli v bodoče se ponudki lahko Razpršenemu hotelu še priključijo. V kolikor bo Razpršeni hotel zaživel, kot je predvideno, bi omogočal dodatne zaposlitve in gotovo dodaten zaslužek ponudnikom.
Andrej Vršič – direktor JZ za turizem, kulturo in šport je dejal, da bo Razpršeni hotel deloval po modelu A in po modelu B. V model A bodo vključeni ponudniki, ki imajo ponudbo nočitev že vpeljano in bi se vključili le v skupen rezervacijski sistem, v model B pa bodo vključeni tisti, ki se s turizmom ne želijo ukvarjati in so samo lastniki določene nepremičnine, takšnim pa bo v pomoč vsa logistika (od rezervacije, prodaje, čiščenja in vse kar spada zraven… ), sami bodo lahko tudi določili čas, kdaj nepremičnino lahko oddajajo, na koncu meseca pa dobili dogovorjeno plačilo. Andrej Vršič meni, da je sodelovanje v Razpršenem hotelu za ponudnike nadgradnja možnosti za zaslužek in tudi nadgradnja ponudbe v okviru destinacije Jeruzalem Slovenija.

Želja izvajalcev projekta Razpršeni hotel je, da so v ponudbo prenočišč in vsega kar spada zraven priključi čim več ponudnikov z različnimi dejavnostmi, tako v projekt skupaj stopajo vse tri občine UE Ormož: Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. O pomenu Razpršenega hotela so spregovorili tudi vsi trije župani, Danijel Vrbnjak (Ormož), Jurij Borko (Središče ob Dravi) in Mirko Cvetko (Sveti Tomaž), ki verjamejo, da bo projekt uspel, saj je ponudba nočitev za razvoj turizma ključnega pomena. Tako so vse tri občine pripravljene projekt tudi finančno podpreti, tudi v celoti, v kolikor bi projekt s strani možnosti za pridobitev evropskih sredstev zavrnjen.

Glede na izkazan interes ponudnikov, je v vseh treh občinah zaenkrat 60 takšnih, ki bi s svojo ponudbo želelo sodelovati v Razpršenem hotelu. Snovalci projekta računajo, da bi Razpršeni hotel lahko začel delovati že letos v času božično-novoletnih praznikov.

Na naslovni sliki: (z leve) Anton Luskovič – predsednik TKD Kog, Andrej Vršič – direktor JZ TKŠ ORMOŽ, Matej Rogač – direktor RRC ORMOŽ, Danijel Vrbnjak – župan občine Ormož, Jurij Borko – župan občine Središče ob Dravi, Mirko Cvetko – župan občine Sveti Tomaž