Skupščina CSO ORMOŽ se je včeraj odločila, da za dobo enega leta namesti vršilca dolžnosti direktorja. Imenovali so dr.BOJANA BURGARJA, ki bo funkcijo začel opraviljati s 1.majem letos.
Sicer se je na razpis za direktorja prijavilo sedem kandidatov, ena izmed kandidatk je potem vlogo umaknila. Kljub temu, da je ostalo šest kandidatov pa se je skupščina končno odločila, da vodenje doma za leto dni zaupa dr.Bojanu Burgarju.

Naj spomnimo:
CSO Ormož je družba z omejeno odgovornostjo, ki je bila ustanovljena leta 1998 z osnovnim namenom, da združi vse aktivnosti za pomoč starostnikom pri čim kvalitetnejšemu preživljanju jeseni življenja tako v domačem – lokalnem, kot institucionalnem okolju.

Lastniška struktura: 70,58% oz. 1.394.901,23 € – lastnik Občina Ormož,

12,36% oz. 244.060,78 € – lastnik Občina Središče ob Dravi

12,06% oz. 238.428,61 € – lastnik Občina Sveti Tomaž

5,00% oz. 98.854,38 € – lastnik CSO Ormož d.o.o. – lastni poslovni delež