V četrtek, 1. septembra se je začelo novo šolsko leto. Po dolgih vročih počitnicah se je v sedem šol v občini odpravilo 1007 osnovnošolcev, med temi je 90 prvošolcev, deveti razred pa bo obiskovalo 120 šolarjev.

Na OŠ ORMOŽ bo 366 šolarjev. V prvem razredu jih je 26, v devetem pa 49.
OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU s podružnico na Kogu ima v novem šolskem letu 156 šolarjev (od teh jih je 32 na Kogu), v prvem razredu imajo 15 in na Kogu 8 prvošolcev. 9.razred obiskuje 10 učencev.
Na OŠ VELIKA NEDELJA s podružnico v Podgorcih imajo skupaj 316 šolarjev ( 73 jih je v Podgorcih). Tako na OŠ Velika Nedelja kot v Podgorcih imajo po 16 prvošolcev (skupaj 32). Deveti razred obiskuje 36 učencev.
Na OŠ IVANJKOVCI imajo 139 šolarjev, v prvem razredu 9 in v devetem 25.
Na OŠ »Stanka Vraza« ORMOŽ je v šolskem letu 22/23 30 šolarjev. Med temi so iz različnih razredov 4 novi.

Na GIMNAZIJI ORMOŽ je v šolskem letu 22/23 269 dijakov. V gimnazijski program in program predšolske vzgoje je vpisanih po 30 dijakov, v program zdravstvene nega pa 29 dijakov.

Prvi šolski dan je bil vznemirljiv tudi za osnovnošolce v sosednjih občinah

V OŠ SREDIŠČE OB DRAVI v novem šolskem letu hodi 158 učencev. 17 jih je v prvem razredu in 21 v devetem.

V OŠ SVETI TOMAŽ imajo 162 šolarjev, 17 v prvem in 19 v devetem.

Ujeti trenutki: