Z osrednjo občinsko proslavo na kateri so podelili dve priznanji in plaketo so v občini Sveti Tomaž nocoj zaključili svoj 11.občinski praznik.
Proslava je potekala v Kulturnem domu, slavnostni govornik je bil župan Mirko Cvetko, ki je povedal, da so dogodke v okviru občinskega praznika skrbno pripravili, tako, da je bilo za vsakogar nekaj. Med dogodki je bilo tudi odprtje Turistično informativne pisarne, ki se odslej nahaja v domačiji dr. Stanka Cajnkarja v Savcih 65 in s katero si v občini obetajo boljšo bodočnost v smislu razvoja turizma. Vsa leta od kar so samostojna občina, se trudijo izboljšati kvaliteto življenja v vseh sedemnajstih vaseh in v občini zadržati čim več mladih. Tako veliko vlagajo v modernizacijo cest, gradijo vodovod, širokopasovno telekomunikacijsko omrežje in drugo. Sicer pa občina skrbi za vse generacije svojih občanov, velika pridobitev bo tudi novi medgeneracijski center, je med drugim povedal župan Mirko Cvetko.
Bogat kulturni program je pripravilo domače Kulturno društvo. Nastopili so recitatorji, mlada pevka, Ljudske pevke, zaplesala je tudi Folklorna skupina, zapela pa sta tudi Jasmina Dovnik in Primož Kirič.
Med gosti je bil tudi župan občine Ormož Alojz Sok, ki je zbrane podravil in spregovoril o dolgoletnem odličnem sodelovanju med občinama.

Priznanja občine Sveti Tomaž vsaka štiri leta

Višek proslave je bila podelitev občinskih priznanj, ki jih podeljujejo vsaka štiri leta. Podelila sta jih direktorica Občinske uprave Zinka Hartman in župan Mirko Cvetko.
PRIZNANJI občine Sveti Tomaž sta prejela: Ivan Grašič iz Male vasi kot ustanovitelj ter gonilna sila Smučarskega kluba Sveti Tomaž za vsa prizadavenja in trud v zvezi s smučiščem “Globoki klanec” v Hranjigovcih; in Ivan Antolič iz Koračic, neutrudni gasilec s 50 letnim stažem v PGD Koračice, ki je bil eden najprizadevnejših članov, da je v Koračicah zrasel novi gasilski dom. PLAKETO občine Sveti Tomaž pa je prejel Jože Obran iz Pršetincev, prav tako neutruden gasilec s 45 letnim stažem v domačem gasilskem društvu, za dolgoletno aktivno in požrtvovalno delo ter skrb za vzgojo mladih gasilcev. Jože Obran je v času skupne občine z Ormožem bil član poveljstva GZ Ormož in je prejemnik številnih odlikovanj in priznanj s področja gasilstva.

Dobitniki priznanj z direktorico Občinske uprave in županom (z leve): Zinka Hartman – direktorica občinske uprave; Jože Obran; Ivan Antolič, Ivan Grašič in Mirko Cvetko – župan