Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v okviru programa razvoja podeželja 2014-2020 v petek v uradnem listu objavilo prvi javni razpis iz podukrepa, ki naslavlja pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za letošnje leto je predvidena do vključno 12 milijonov evrov. (Iz Bruslja bo Slovenija dobila 838 milijonov evrov, preostala sredstva pa bodo iz državnega proračuna.)

Do pomoči bodo upravičeni tisti mladi kmetje, ki bodo na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, ki bodo imeli ustrezno znanje in usposobljenost ter bodo prvič vzpostavili kmetijo.

Slovenija bo za izvedbo omenjenega podukrepa v celotnem obdobju izvajanja namenila skupno 60,65 milijona evrov, od tega 80 odstotkov prispeva EU, 20 odstotkov pa država.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za letošnje leto je predvidena do vključno 12 milijonov evrov, od tega za mlade kmete z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji 8,4 milijona evrov, za ostale mlade kmete pa 3,6 milijona evrov.

Javni razpis bo zaprtega tipa. Vnos vlog v elektronski sistem in vlaganje vlog v fizični obliki bo možno od prvega delovnega dne po izteku 21 dni od objave javnega razpisa v uradnem listu, torej od 24. avgusta do 18. septembra.

Kmetijski minister Dejan Židan pravi, da je ukrep pomoči mladim kmetom za Slovenijo zelo pomemben. Mladi kmet, ki bo prevzel kmetijo in bo na njej polno zaposlen, bo dobil enkratno pomoč države v višini 45.000 evrov, tisti, ki dela nekje drugje in je kmetovanje samo del njegove dejavnosti, pa v vrednosti 18.600 evrov.