V družbi številnih domačinov in vrsto gostov so v Svetem Tomažu včeraj popoldne pripravili svečano otvoritev tamkajšnjega Medgeneracijskega centra.

Nova zgradba, ki bo v Svetem Tomažu služila medgeneracijskemu centru je postavljena na skoraj hektar velikem zemljišču pod vrtcem. »Gre za veliko pridobitev, ki se je v občini Sveti Tomaž zelo veselijo, saj starejšim občanov ne bo več treba zapuščati domačega kraja in se seliti v oddaljene domove za starejše, pač pa bodo lahko ostali v domačem okolju«, poudarja tamkajšnji župan Mirko Cvetko. Zgradba centra, velikega okrog 800 m2, prinaša 16 sob oziroma 32 ležišč in vse ostale prostore potrebne za delovanje Doma.
V Medgeneracijskem centru Sveti Tomaž, ki bo deloval pod okriljem Centra za starejše občane Ormož, so zaenkrat na novo zaposlili 12 oseb.
Glede na do sedaj znane zneske ocenjujejo, da je Dom stal čez 1,8 milijona evrov; večino, 66 % zagotavlja koncesionar – ormoški Center starejših občanov, razliko – 34%, pa občina. Občini Sveti Tomaž v lasti ostaja mansardni del zgradbe, kjer bo prostor za različna medgeneracijska druženja in za zobno ter splošno zdravniško ambulanto. Prvi stanovalci se bodo vselili že konec tega meseca.

Na slovesnosti, ki je potekala v šolski telovadnici v bližini doma, je zbrane najprej pozdravil župan domače občine Mirko Cvetko, ki predstavil potek investicije, ki so si jo zamislili pred dobrimi petimi leti. Potem je spregovoril direktor CSO ORMOŽ dr. Bojan Burgar, ki je spomnil na čas, ko so občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, glede na mačehovski odnos države, enostavno bile primorane poskrbeti za svoje starejše občane. Tako so Dom starejših občanov v Ormožu leta 2000 enostavno zgradile na svoj strošek oziroma s pomočjo kredita pri Evropski banki za socialne zadeve. Je pa bil ormoški dom starejših občanov PRVI zaseben dom v državi, ki mu je Ministrstvo podelilo koncesijo za delovanje.
Da se do danes ni kaj dosti spremenilo, je bil oster dr. Burgar; še vedno je tako, da se je treba zanesti na lastno iznajdljivost.

Potem so Tomažovčanom za pridobitev čestitali še gostje: župan občine Ormož Danijel Vrbnjak in župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko ter Alojz Sok, bivši Ormoški župan in predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS – Gregor Risman ter sekretar Skupnosti socialnih zavodov RS.
V kulturnem programu so sodelovali Godba GŠ ORMOŽ, Mladinski pevski zbor OŠ Sveti Tomaž in MePZ DU Sveti Tomaž. Slovesnost je z izbranimi besedami povezovala domačinka Mateja Hržič.
Tik pred prerezom tribarvnice je novo pridobitev blagoslovil domači župnik Tomislav Roškarič.

Naslovna fotografija: tribarvnico so prerezali župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko, direktor CSO Ormož dr.Bojan Burgar in predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Gregor Resman

VEČ v eni od naslednjih oddaj UTRIP ORMOŽA na KTV ORMOŽ.