Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je danes v Ormožu opravila svoje 10 poslovanje zunaj sedeža to leto, kar je sicer oblika dela Varuha, z željo približati institucijo tistim, ki jo potrebujejo in ne morejo priti v Ljubljano. Povprečno enkrat na mesec varuhinja s svojimi sodelavci obišče določen predel Slovenije. Ob tej priložnosti se lahko posamezniki, ki so se predhodno prijavili na razgovor, srečajo z njo in ji predstavijo svoje težave.

Varuhinja se je danes ob 9. uri najprej srečala z županom občine Ormož Alojzom Sokom in njegovimi sodelavci. Zatem pa se je v občinskih prostorih pogovarjala z vsemi, ki menijo, da so jim kršene pravice in ocenjujejo, da jim lahko Varuh pomaga do njihove uveljavitve. Prijavljenih je bilo 9 pobudnikov. Na koncu svojega delovnega dne v Ormožu, pa je imela še tiskovno konferenco, na kateri sta bila prisotna tudi Zlata Debevec, višja svetnica Varuha in župan Alojz Sok.
PRISLUHNITE posnetku tiskovne konference v celoti:

Nuss_2
Nuss_4

Varuhinja je ocenila, da so zgodbe v Ormožu podobne tistim drugod in pohvalila županovo odzivnost prebivalcem. Skupno vsem pobudnikom je, da prihajajo s svojimi osebnimi zgodbami, ki jih Varuh kot take rešuje ali pa morda iz njih celo izlušči sistemske kršitve pravic.

Varuhinja ocenjuje, da morajo imeti vse občine enak dostop do javnih sredstev preko javnih razpisov. Pohvalila je občino, ki spoštuje odločitev Ustavnega sodišča glede kategorizacije cest in le-te odkupuje.

Opozorila je, da lahko s 1. 9.2014 centri za socialno delo kljub lastnini posameznika ocenijo ali je v stiski in mu dodelijo socialno pomoč. Posedovanje na primer nepremičnine, ki je posameznik ne more koristiti za izboljšanje kvalitete svojega življenja, mu tako ni več v breme pri pridobitvi pomoči.

Povedala je tudi, da pri Varuhu opažamo stisko ljudi tudi na njihovem fizičnem izgledu, saj zaradi pomanjkanja sredstev preprosto nimajo več dostopa do različnih dobrin in storitev, kot je na primer zobozdravstvo. Znova je opozorila, da otroci ne smejo biti ožigosani zaradi materialnega položaja svojih staršev in skrbnikov.

Ker je obravnavala nekaj primerov povezanih s sojenji, je znova pojasnila, da lahko Varuh pred sodišči ukrepa le, če gre za očitno zlorabo oblasti, in lahko opozori na sojenje v nerazumnem roku.

Župan je pohvalil prizadevanja varuhinje za malega človeka in poudaril, da je velikokrat dovolj tudi, da se lahko ljudje pritožijo in so slišani. Izrazil je zadovoljstvo, da je lahko kot župan varuhinji predstavil probleme lokalne skupnosti, s katerimi se ukvarjajo župani, ki so daleč od središča države. Opozoril je še, da mladi iz regije odhajajo, ker pa kmetijstvo postaja dopolnilna dejavnost in ne osnovna, pa izrazil strah, da Slovenija ne bo zmogla samooskrbe. Opozoril je še, da je z ukinitvijo državnih pokojnin država ogrozila življenja številnih starejših žensk. In na to, da je lastnina, ki jo občine dobijo za poplačilo dolgov občanov, občini prej v breme kot v ugodnost.
Tako varuhinja kot župan sta izrazila upanje, da bo nova vlada na težave ljudi v državi tudi na lokalni ravni pozorna in jih bo reševala v njihovo dobro.