Vlada je na dopisni seji sprejela nekatere spremembe, ki se tičejo začasne delne omejitve gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom in pogojev za vstop v Slovenijo.

Izjema za prehajanje med občinami v regiji so po novem tudi športne dejavnosti v naravi. Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko prehajajo med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo prebivališče, za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Za prehajanje med občinami sicer še vedno ostaja 13 izjem (z izjavo in ustreznimi dokazili).

Z novim odlokom, ki velja od 24. decembra do vključno 4. januarja 2021 je bila ukinjena olajšava za statistične regije z ugodno epidemiološko sliko, zato se črta tudi določba 6. člena Odloka. Sprememba odloka torej ne določa več uporabe aplikacije #OstaniZdrav za prehajanje občinskih meja v posamezni statistični regiji.

Še vedno pa velja, da bo prehajanje tako občinskih kot regijskih meja za vse dovoljeno od četrtka od 12. ure do petka do 20. ure. Če se epidemiološke razmere ne bodo poslabšale, bo podobno veljalo na silvestrovo in prvega januarja. Omejitev gibanja med 21. uro in 6. uro ostaja v veljavi (tudi v noči s četrtka na petek).

Manj izjem za vstop v državo brez karantene ali testa

Po novem bo manj izjem za vstop v državo brez karantene ali negativnega testa, ki ne sme biti starejši od 24 ur. Vstop v Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa sars-cov-2 se dovoli le za sedem izjem, in sicer:
čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo ali iz Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Slovenijo v 8 urah po prehodu meje;
osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in zapusti Slovenijo najkasneje v 6 urah po vstopu;
predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
osebi z diplomatskim potnim listom.

Ne veljajo več izjeme zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje, zaradi nujnih poslovnih razlogov, zaradi načrtovanega nujnega zdravstvenega pregleda ali posega, za dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani, zaradi dostopa do prodajaln ali storitev v sosednji državi. V teh primerih je torej treba imeti negativen test, sicer bo oseba napotena v karanteno. Kot izjema za vstop v Slovenijo brez karantene ostaja predložitev negativnega izvida testa, ki ni starejši od 24 ur in je opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja. Upoštevajo se le testi, opravljeni po metodi PCR.

S 1. januarjem bo možno na žičnice le ob predložitvi negativnega testa, opravljenega v Sloveniji

Obratovanje žičniških naprav ni dovoljeno. Od 1. januarja 2021 dalje je obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljalec naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.

Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog je od 1. januarja 2021 dovoljena osebam, ki predložijo negativni test na covid 19, opravljen v Sloveniji in ki ni starejši od 24 ur ter otrokom do 12 leta starosti v spremstvu staršev. Omejitev ne velja v primerih nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja.

Večina držav na rdečem seznamu

Odlok ne določa več zelenega (epidemiološko varne države) in oranžnega seznama (epidemiološko manj varne države). Za vse države, ki niso izrecno naštete na rdečem seznamu, tako velja, da v njih ni visokega tveganja za okužbo in lahko osebe, ki prihajajo iz teh držav ali administrativnih enot držav, vstopijo v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa.
Na rdečem seznamu vse naše sosede
Rdeči seznam držav: na njem so med drugim Andora, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska z izjemo Grenlandije, Estonija, administrativna enota Uusimaa (Finska), vse administrativne enote celinske Francije, deli Grčije, Hrvaška, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Monako, Nemčija, Lihtenštajn, Luksemburg, Nizozemska, deli Norveške, deli Poljske, Portugalska z izjemo Madeire, Romunija, San Marino, Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Vatikan, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske …