Občinski svetniki so med drugim v drugo obravnavali in končno tudi sprejeli Odlok o namenski porabi sredstev za infrastrukturo na območju katastrskih oblin Hardek in Ormož. K predlogu je Klub svetnikov Zares in Liste za občino Ormož – vložil kar šest amandmajev. Menijo namreč, da občina s tem odlokom želi legalizirati nenamensko porabo sredstev zbranih za namen pridobivanja novega prostora za odlaganje odpadkov na Dobravi in na Hardeku.
Gre za znesek 700 tisoč evrov, po mnenju opozicije – nenamensko porabljenih sredstev. Sicer pa je glede tega Odloga veliko bilo povedano že v prvi obravnavi na julijski seji, ko se svetniki z Nadzornim odborom vred, niso mogli zediniti katera sredstva, ki jih občani plačujejo za odvoz smeti – in se zbirajo na štirih postavkah –
so namenska oziroma katera nenamenska.
Ormoški svetniki so včeraj od šestih sprejeli en amadma, in sicer da bo Odlok veljal od 1.oktobra letos.

V nadaljevanju je Občinski podal soglasje k investicijskim vlaganjem Zavoda Lekarne Ormož. Zavod bo namreč letošnje leto obnovil lekarno na Ptujski cesti 25 v Ormožu, ker tako zahteva Komisija za strokovni nadzor in svetovanje imenovana s strani Lekarniške zbornice Slovenije. Predvidena vrednost obnove znaša 197.000,00 evrov in bo obsegala širitev prostora za izdajo zdravil, prostora sprejem zdravil in blaga ter dodaten prostor za shranjevanje zdravil.
Lekarna Ormož kot javni lekarniški zavod s podružnico v Središču ob Dravi opravlja lekarniške storitve na področju občin Ormož, Središče ob Dravi in  Sveti Tomaž, ki so tudi njene soustanoviteljice. S tem, da Občinski Sveti Tomaž z obnovo lekarne v Ormožu ni soglašal, pač pa je sklenil, da sredstva zbrana od lekarniške dejavnosti preusmeri za nujneše namene v zdravstvu.
Občinski svet Središče ob Dravi pa bo o soglasju odločal na prihodnji seji.

Med enajstimi točkami na dnevnem redu včerajšnje seje ormoškega Občinskega sveta je bilo tudi poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti v občini Ormož za leti 2012/2013.
Robert Brkič, vodja medobčinskih redarjev je ocenjuje, da je stanje zadovoljivo, a bo treba delo občinskih redarjev še okrepiti. Kar pomeni, da bo delo redarjev na območju občine Ormož potrebno še bolj uskladiti s policisti, Medobčinsko inšpekcijo, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter drugimi subjekti v občini, ki lahko na področju varnosti dajo svoj prispevek.
Večjo prisotnost redarjev bi v bodoče bilo potrebno zagotoviti v večernem in nočnem času, je povedal Brkič in dodal, da gre za točke, kjer se zbirajo mladostniki in je prisotno uživanje alkohola in drugih opojnih substanc, kar pa pogosto negativno vpliva na stanje javnega reda in miru v občini in okolici.
Večji del svojih nalog na območju občine Ormož občinski redarji še vedno opravijo z nadzorom nad mirujočim prometom, največje kršitve pri parkiranju pa se v Ormožu še vedno pojavljajo ob Zdravstvenem domu, v Skolibrovi ulici in na dvorišču stare komunale. V letu 2012, pa do konca junija letošnjega leta so redarji na območju občine Ormož izdali nekaj čez 22tisoč evrov glob.

Ormoški občinski svet pa je na včerajšnji seji – med drugim – obravnaval tudi predlog svetnika Vilija Trofenika za razpis referenduma o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji cest na območju občine Ormož. Trofenik v Predlogu za razpis referenduma, ki so ga na Občini Ormož prejeli 6.avgusta, navaja, da je Direkcija za ceste Soglasje k Odloku izdala na podlagi ponarejenega osnutka, in ne tistega, ki ga je potrdil Občinski svet na julijski seji. Nekdo iz Občinske uprave bi namreč naj v Odlok dopisal še 5 cestnih odsekov, dva pa izbrisal, kar je po mnenju Trofenika nesprejemljivo in nedopustno. Zahteva za razpis referenduma pa tako županu omogoča, da glede na omenjena dejstva zadrži objavo Odloka in občinskemu svetu omogoči ponovno odločanje.
Ker pa na Direkciji za ceste RS v postopku priprave Odloka ne vidijo nič spornega, in ker enako misli tudi večina svetnikov, so za referendum glasovali le štirje; 14 pa jih je bilo proti referendumu.